Menu

Encyklopedia nowotworów

Przedstawiamy Encyklopedię Nowotworów - obszerne artykuły omawiające wyczerpująco poszczególne typy i grupy nowotworów. Informacje o diagnostyce, klasyfikacji TNM nowotwórów oraz o metodach leczenia są aktualizowane zgodnie z rozwojem wiedzy, standardów diagnostyki oraz metod leczenia.

Metody leczenia nowotworów

Najczęstszymi metodami leczenia nowotwórów jest leczenie chirurgiczne oraz chemioterapia. Chemioterapia jest to metoda leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytotoksycznych (leków działających toksycznie na komórki nowotworowe). Leki cytostatyczne w ramach chemioterapii są stosowane jako samodzielna metoda leczenia lub w sposób skojarzony, szczególnie z metodami chirurgicznymi, radioterapią i hormonoterapią.

» Chemioterapia
» Leczenie chirurgiczne
» Chirurgia robotowa
» Leczenie systemowe
» Medycyna nuklearna
» Radioterapia
» Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii (ang. HIPEC)


» przejdz do artykułu

Diagnostyka medyczna w onkologii

Metody diagnostyczne w onkologii zaczynają się od tradycyjnego wywiadu lekarskiego, kończąc się na nowoczesnych metodach diagnostyki obrazowej wspomaganej komputerowo. Szczególne znaczenie w diagnostyce onkologicznej mają metody pozwalające na jednoznaczną identyfikację, za pomocą badania histopatologicznego (lub cytopatologicznego), czy dana tkanka zawiera komórki nowotworowe - w tym celu wykonuje się biopsje lub pobiera wycinki tkanek w trakcie badań endoskopowych.

» Badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia)
» Biopsje - cienkoigłowa BAC, gruboigłowa i inne


Profilaktyka onkologiczna

Profilaktyka onkologiczna to przede wszystkim badania pozwalające na wczesne wykrywanie zmian i objawów mogących być wstępem do powstania nowotworu i których leczenie może nie dopuścić do powstania nowotworu lub umożliwić skuteczne leczenie we wczesnej fazie rozwoju nowotworu. Badania profilaktyczne powinny być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu. Znaczenie badań profilaktycznych wzrasta wraz z wiekiem danej osoby.

Chirurgia robotowa - dział poświęcony zastosowaniu robotów chirurgicznych w onkologii

Nowoczesne technologie zmieniają oblicza medycyny. Jedną z technik, która pozwala na prawdziwy skok jakościowy w specjalnościach zabiegowych są roboty chirurgiczne. Techniki chirurgii robotowej są naturalnym rozwinięciem technik laparoskopowych, polegających na operowaniu narzędziami wprowadzonymi do jamy brzusznej przez niewielkie nacięcia w powłokach ciała.

Określenie „chirurgia robotowa“ stosuje się dla wykonywania zabiegów operacyjnych z użyciem skomplikowanych elementów robotyki, dzięki której chirurg może „operować“ w innym miejscu niż jest pacjent. Poprzez układy informatyczne możliwe jest przesyłanie informacji o ruchach dłoni chirurga do wprowadzonych do jamy ciała narzędzi chirurgicznych. Narzędzia te same w sobie stanowią dzieło sztuki inżynierskiej, gdyż, w odróżnieniu od narzędzi laparoskopowych, mogą dokładnie naśladować wszystkie ruchy ręki, a nawet je przewyższać poprzez działanie w zakresie 360 stopni.

Zabiegi robotowe charakteryzują się wyjątkową precyzją oraz małą inwazyjnością, co skutkuje wysoką efektywnością operacji i znacznym ograniczeniem ryzyka powikłań pooperacyjnych.


» Przejdź do działu

Nowoczesne terapie onkologiczne - HIPEC

Jest to procedura chirurgiczno-onkologiczna, za pomocą której można leczyć przerzuty nowotworów do otrzewnej. Polega na podawaniu w sposób ciągły, w czasie 30-90 minut, płynu do jamy otrzewnej (jest to najczęściej tzw. sól fizjologiczna), która jest podgrzewana do temperatury 41°C - 43°C. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury do podgrzanego płynu podaje się cytostatyk – lek przeciwnowotworowy.

Działanie przeciwnowotworowe tego zabiegu polega na bezpośrednim uszkadzaniu komórek nowotworowych przez leki cytostatyczne oraz podwyższona temperaturę. Dodatkowo oba te czynniki działają synergistycznie, wzajemnie wzmacniając swoje przeciwnowotworowe działanie.

Leczenie za pomocą dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej jest tym lepsze, im mniejsze są zmiany przerzutowe w otrzewnej i mniejsza powierzchnia ich występowania. Podstawowym czynnikiem umożliwiającym wykonanie HIPEC jest wycięcie ogniska pierwotnego (guz pierwotny) oraz wycięcie wszystkich zmian w otrzewnej większych niż 5 mm. Postępowanie to wynika z faktu dostępności (penetracji) cytostatyku w głąb tkanki nowotworowej na 3-5mm. Żeby leczenie było skuteczne, chirurg musi wyciąć wszystkie ogniska większe i grubsze niż 5 mm. Taki zabieg nazywamy cytoredukcją.


» Więcej

Leczenie bólu nowotworowego

Jednym z objawów choroby, najbardziej dokuczliwym i obniżającym jakość życia w chorobie nowotworowej, jest ból. Objaw ten dotyczy w różnym stopniu i w różnych okresach choroby nawet 80% chorych. Pisząc i mówiąc o tym, przytaczamy fakty, często bez zastanawiania się, dlaczego tak musi być.

W arsenale leczenia bólu, w tym tego w chorobie nowotworowej, jest wiele skutecznych leków, których użycie może skutecznie go wyeliminować. Dlaczego więc bardzo często pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową skarżą się na ból, a objaw ten stał się nierozerwalnie związany z tą chorobą?


» przejdz do działu

Menu działu dla pacjenta

Leczenie żywieniowe

Leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego. Ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, wpływając tym samym na wyniki leczenia onkologicznego oraz na rokowania. Leczenie żywieniowe to nie tylko podawanie substancji odżywczych dożylnie u chorych wyniszczonych. Powinno ono dotyczyć wszystkich chorych, u których wystepują objawy niedożywnienia.

» przejdz do działu

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia

Nowoczesna diagnostyka w raku piersi

aparat usg firmy Toshiba

Nowoczesne aparaty USG pozwalają na zastosowanie nowej metody obrazowania ,skojarzonej z ultrasonografią, jaką jest elastografia. Umożliwia ona nie tylko wykrycie guza piersi, ale jednocześnie pokazuje, czy jest to guz łagodny czy złośliwy. Badanie to opiera się na ocenie twardości (sztywności) guza, co różnicuje raka od zmian nienowotworowych.

Molgendia - medycyna personalizowana - testy MammaPrint

reklama Molgendia

Test diagnostyczny MammaPrint

MammaPrint jest testem diagnostycznym do oceny ryzyka wystąpienia przerzutów raka piersi do innych części ciała. Pomaga lekarzom w określeniu, czy poszczególni pacjenci odniosą korzyść z chemioterapii. MammaPrint jest częścią pakietu Symphony Suite wspomagającego decyzje terapeutyczne w leczeniu raka piersi, wprowadzonego do obrotu przez firmę Agendia.

MammaPrint jest oparty na 70-genowym „podpisie genetycznym” raka piersi. Wykorzystuje on tkanki zatopione w parafinie lub świeże do analizy z użyciem mikromacierzy. Po takim badaniu diagnostycznym lekarz może zdecydować o zastosowaniu najbardziej odpowiedniego schematu leczenia.

Maintrac - Biopsja Płynna (Liquid Biopsy) pozwala przewidzieć w trakcie leczenia, czy terapia systemowa jest skuteczna

reklama maintrac

Profilaktyka czerniaka

Czerniak złośliwy skóry jest jednym z najbardziej niebezpiecznych nowotworów. Cechuje go szybki wzrost, zdolność do wczesnego dawania przerzutów oraz niewielka podatność na leczenie. Często powstaje na bazie znamienia barwnikowego istniejącego przez wiele lat w stanie stabilnym. Dlatego też istotna jest odpowiednia profilaktyka - chronienie skóry przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV oraz obserwacja znamion i zmian na skórze.

» przejdz do artykułu

Słownik terminów onkologicznych

słownik terminów onkologicznych

Przygotowaliśmy dla Państwa słownik pojęć i terminów z zakresu onkologii, chirurgii onkologicznej, metod leczenia oraz wybranych ogólnomedycznych, tak by ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu specjalistycznej terminologii medycznej.