onkonet.pl » nowości » aktualności medyczne
main banner
reklama RadioON
Sposób wyszukiwania w Onkonet.pl jest identyczny
jak dla wyszukiwarki Google

Ocena obecności krążących we krwi komórek nowotworowych pozwala przewidzieć wyniki leczenia i wznowę miejscową raka płuca

logo American Society for Radiation Oncology

Na stronie ASTRO (American Society for Radiation Oncology), największego towarzystwa naukowego zajmującego się badaniami nad radioterapią opublikowano artykuł dotyczący oceny obecności komórek nowotworowych niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC – Non-Small Cell Lung Cancer) we krwi pacjentów.

Obecność tych komórek po zakończeniu leczenia była związana z częstszym występowaniem wznowy raka płuca i gorszymi wynikami leczenia. Jak podają naukowcy, możliwość oceny komórek nowotworowych we krwi pozwala na bardziej spersonalizowane leczenie, zaplanowane pod kątem jak największej skuteczności terapii, tym bardziej że, jak wykazano, dotychczasowe sposoby oceny wyników leczenia (jak np. badania obrazowe) nie są zbyt wiarygodne pod względem oceny zarówno wznowy miejscowej jak i całkowitego czasu przeżycia. Wyniki badania zostały przedstawione na 59 Konferencji ASTRO 24-27 września 2017 roku w San Diego.

Źrodło:
ASTRO American Society for Radiation Oncology
Biomarker blood test predicts survival following localized lung cancer treatment
» więcej aktualności medycznych