Menu

O nas

Serwis onkologiczny Onkonet.pl jest skierowany do pacjentów i ich rodzin, do lekarzy i studentów medycyny oraz do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać rzetelne informacje dotyczące diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych.

Onkonet.pl jest redagowany przez lekarzy, pracujących w wiodących ośrodkach medycznych, a Redaktorem Naczelnym serwisu jest dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, profesor nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stanowi to istotny element odróżniający Onkonet.pl od części portali medycznych tworzonych przez zespoły ludzi nieposiadających odpowiedniego, specjalistycznego przygotowania medycznego.

W trosce o jeszcze wyższy poziom merytoryczny zamieszczanych materiałów zwróciliśmy się do szerokiego grona wybitnych specjalistów i uznanych autorytetów medycznych, z zakresu chirurgii i onkologii, z prośbą o uczestnictwo w Radzie Naukowej serwisu onkonet.pl. Zadaniem Rady Naukowej jest nadzór merytoryczny nad materiałami publikowanymi na stronach serwisu oraz pomoc w jego dalszym rozwoju, zgodnie ze standardami najnowszej wiedzy medycznej.

Redakcja

Redaktor naczelny
dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw. GUMed

Zastępca red. nacz. d/s technicznych, webmaster
Maciej Jakowczyk

Sekretarz Redakcji
mgr Małgorzata Nachmann-Jastrzębska

Zespół Redakcyjny:
dr n. med. Kamil Drucis
lek. med. Paulina Cichon
lek. med. Tomasz Polec
lek. med. Tomasz Cwaliński

Współpracownicy:
lek. med. Marcin Ekman

Rada Naukowa serwisu Onkonet.pl

Prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz
Prof. dr hab. med. Marek Bębenek
Prof. dr hab. med. Wojciech Biernat
Dr med. Andrzej Cichocki
Prof. dr hab. med. Rafał Dziadziuszko
Prof. dr hab. med. Adam Dziki
Dr hab. med. Stanisław Hać, prof. nadzw.
Dr hab. med. Jerzy Jankau
Dr hab. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw.
Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski
Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz
Prof. dr hab. med. Wiesław J. Kruszewski
Prof. dr hab. med. Zbigniew Lorenc
Prof. dr hab. med. Zbigniew Nowecki
Prof. dr hab. med. Piotr Richter
Prof. dr hab. med. Witold Rzyman
Dr hab. med. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
Dr hab. med. Dariusz Wydra
Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski

Menu

Reklama

hipec

Wydawca

Onkonet Sp. z o.o.
ul. Śnieżna 3, 80-554 Gdańsk
tel. 58 761 35 27, 502 377 792
KRS 0000347281

Kontakt

Kontakt: redakcja@onkonet.pl