Menu

Akademia Onkologii Urologicznej 2019 - cykl spotkań warsztatowych

Akademia Onkologii Urologicznej 2019 - baner

W imieniu PZWL Wydawnictwa Lekarskiego i prof. Pawła Wiechno serdecznie zapraszamy lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów, urologów i immunologów do udziału w warsztatach z cyklu Akademia Onkologii Urologicznej, które odbędą się jesienią 2019 r.

W programie m.in.: Leczenie chirurgiczne i rola radioterapii raka stercza, Nowotwory zarodkowe jądra, Rak pęcherza moczowego – leczenie radykalne, Rak prącia – leczenie uzupełniające i paliatywne.

Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się m.in.: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Dr n. med. Jakub Kucharz, Dr n. med. Łukasz Kuncman, Dr n. med. Małgorzata Sadowska.

Współorganizatorami cyklu jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Klinika Nowotworów Układu Moczowego i Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Terminy i miejsca:
20 września 2019 r. – Katowice
4 października 2019 r. - Lublin
25 października 2019 r. – Białystok
22 listopada 2019 r. – Poznań

Informacje i rejestracja:


Źródło:

  1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA