Menu

Listopadowa edycja konferencji „Akademia Raka Piersi 2018”

baner listopadowej edycji konferencji Akademia Raka Piersi 2018

19 listopada w Warszawie odbędzie się ostatnia w tym roku konferencja "Akademia Raka Piersi 2018".

PZWL Wydawnictwo Naukowe zaprasza na listopadową edycję konferencji, w ramach której odbędą się wykłady dotyczące leczenia miejscowego: procedura węzła wartowniczego vs. limfadenektomia pachowa, radioterapia vs. limfadenektomia pachowa, radioterapia po rekonstrukcji piersi które pozwolą chirurgom i radioterapeutom usystematyzować najnowszą wiedzę.

Onkolodzy kliniczni zapoznają się z rozbieżnościami pomiędzy wskazaniami rejestracyjnymi i refundacyjnymi dotyczącymi stosowania niektórych leków. Upewnią się, kiedy należy zalecać wykonywanie testów wielogenowych pacjentkom z wczesnym rakiem piersi o niepewnym ryzyku nawrotu. Zgodnie ze zwyczajem konferencji, zostaną przedstawione aktualne, europejskie zalecenia postępowania we wczesnym (St Gallen 2017) i rozsianym (ABC4 2017) raku piersi.Program konferencji:
Część I - wczesny rak piersi - leczenie miejscowe:

 • Wskazania do procedury węzła wartowniczego i do limfadenektomii u chorych na raka piersi. Kiedy można zastąpić limfadenektomię radioterapią?
 • Radioterapia radykalna raka piersi: nowe wskazania i techniki leczenia
 • Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi

Cześć II - wczesny rak piersi - leczenie systemowe:

 • Testy wielogenowe: Oncotype DX, Oncotype DX DCIS i Mammaprint - wskazania i możliwości zastosowania w warunkach polskich
 • Chemioterapia i terapia celowana uzupełniająca. Leczenie przedoperacyjne pierwotnie operacyjnego raka piersi
 • Hormonoterapia uzupełniająca
 • Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2017 odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi

Cześć III - rozsiany rak piersi:

 • Pertuzumab w leczeniu uzupełniającym, leczeniu przedoperacyjnym i leczeniu choroby rozsianej - rozbieżności pomiędzy wskazaniami rejestracyjnymi a zaleceniami polskimi
 • Hormonoterapia rozsianego raka piersi
 • Leczenie systemowe i terapia celowana rozsianego raka piersi. Rola biosymilarów
 • Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować? Rozbieżności pomiędzy wskazaniami rejestracyjnymi i refundacyjnymi
 • Wytyczne Panelistów konferencji ABC4 Lizbona 2017 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi
Więcej informacji
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA