Menu

Dla młodych naukowców – grant naukowy fundacji DKMS – druga edycja

17.06.2020

Dr Agata Szade laureatka pierwszej edycji grantu naukowego fundacji DKMS

foto: Dr Agata Szade laureatka pierwszej edycji grantu naukowego fundacji DKMS

Ruszyła druga edycja „Grantu naukowego Fundacji DKMS”. Projekt został uruchomiony w zeszłym roku, w ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”. Grant jest skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Został z entuzjazmem przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał honorowy Patronat PTHiT.

Laureatką pierwszej edycji została dr. Agata Szade, która pracuje nad nową metodą mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku do krwi. Wręczenie grantu miało miejsce na uroczystej gali, odbywającej się podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi we wrześniu 2019 roku. Wywiad z dr Agatą Szade

Do aplikowania w drugiej edycji Grantu Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących immunologię transplantacyjną, kliniczną, diagnostykę, strategie terapeutyczne i dawstwo komórek krwiotwórczych.

Harmonogram:

Kwiecień 2020 – Lipiec 2020 składanie wniosków
Wrzesień 2020 - Październik 2020 ogłoszenie wyników.

Zgłaszanie wniosków:

Prosimy zapoznać się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnić wniosek zamieszczony na stronie www.dkms.pl/grant
Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesyłać na adres e-mail edukacja@dkms.pl do dnia 31 lipca 2020 r. Wszelkie pytania związane z grantem prosimy kierować na ten sam adres e-mail.


Źródło:

  1. Fundacja DKMS
» więcej aktualności medycznych