Menu

Zalecenia ESMO dotyczące raka wątrobowokomórkowego, mięsaków kości oraz rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca

logo ESMO - European Society For Medical Oncology

ESMO opublikowało zaktualizowane zalecenia praktyki klinicznej dotyczące diagnozowania oraz leczenia raka wątrobowokomórkowego, mięsaków kości oraz rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Rak wątrobowokomórkowy (HCC):
Opracowano nowe zalecenia dotyczące leczenia miejscowego i leczenia systemowego lenwatynibem, regorafenibem, kabozantynibem, ramukirumabem i przeciwciałami anty-PD-1 (niwolumabem i pembrolizumabem) w zaawansowanym HCC. Załączono również nowe schematy postępowania daiagnostycznego i algorytmy leczenia.
Hepatocellular Carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

Przerzutowy niedrobnokomórkowy raka płuc (NSCLC):
Wytyczne koncentrują się na zaleceniach terapeutycznych dotyczących leczenia zaawansowanego/przerzutowego NSCLC, wraz z aktualizacją roli immunoterapii i zastosowania terapii celowanych u pacjentów z guzami ze specyficznymi mutacjami genowymi. W wytycznych zawarte są także zalecenia dotyczące medycyny personalizowanej i nowe algorytmy leczenia.
Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

Mięsaki kości:
Opracowano nowe algorytmy dotyczące diagnozowania, oceny stopnia zaawansowania i strategii terapeutycznych dla trzech najczęstszych mięsaków kości.
Bone sarcomas: ESMO–PaedCan–EURACAN: Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

Źródło:

  1. ESMO - European Society For Medical Oncology
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia