Menu

Akademia Raka Jelita Grubego 2020

baner konferencji Akademia Raka Jelita Grubego

Ruszyła 2. edycja Akademii Raka Jelita Grubego – cyklu konferencji skierowanych do lekarzy wszystkich specjalizacji zaangażowanych w leczenie chorych na raka jelita grubego.

Kierownik naukowy cyklu: dr hab. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.

Podczas każdej konferencji tematy z zakresu diagnostyki i leczenia nowotworu jelita grubego przedstawione zostaną przez wielospecjalistyczny zespół ekspertów złożony z: chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych, radioterapeutów, gastroenterologów i radiologów.

W programie:

 • Wczesne wykrywanie raka jelita grubego
 • Diagnostyka obrazowa i molekularna u chorych z RJG: co zlecać komu?
 • Resekcja ogniska pierwotnego w leczeniu radykalnym i chorobie przerzutowej
 • Aktualne dylematy leczenia uzupełniającego
 • MRI w diagnostyce przed leczeniem chorych z rakiem odbytnicy
 • Trendy w radioterapii u chorych z rakiem jelita grubego
 • Klasyfikacja molekularna chorych z RJG
 • Dobór chemioterapii
 • Niepowodzenia leczenia uzupełniającego – pytania i odpowiedzi
 • Leczenie celowane w 1 linii leczenia – znaczenie sekwencji terapii
 • Leczenie celowane w 2 linii
 • Leczenie choroby opornej na chemioterapię i choroby nawrotowej
 • Zachowanie jakości życia u chorych poddawanych chemioterapii z powodu raka jelita grubego

Uczestników Akademii Raka Jelita Grubego zapraszamy do udziału w sesji przypadków interaktywnych i panelu dyskusyjnym, które pozwalają na aktywny udział uczestników we wszystkich sesjach wykładowych i sprawdzenie swojej wiedzy w zakresie trafności stawianych diagnoz.

Miejsce i termin:

 • 27 marca Poznań (Hotel Mercure Poznań Centrum ul. Roosevelta 20)
 • 17 kwietnia Olsztyn (Tiffi Boutique Hotel ul. Żeglarska 7)
 • 25 września Rzeszów
 • 9 października Szczecin

Rejestracja i szczegółowe informacje

Punkty edukacyjne za udział w konferencji: 4 pkt

Organizatorzy: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.


Źródło:

 1. PZWL Wydawnictwo Lekarskie
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA