Menu

II Konferencja Choroby jelit grubego

10.01.2022

baner konferencji Choroby jelit grubego

Zapraszamy w imieniu organizatorów na kolejną edycję konferencji poświęconej chorobom jelita grubego. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2022 roku w Krakowie.

W trakcie wydarzenia poruszone zostaną aktualne tematy dotyczące nowotworów jelita grubego i technik endoskopowych. Wprowadzony zostanie także nowy temat - nieswoiste choroby zapalne jelit.

Kierownikiem naukowym konferencji jest dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, prof. UJ.

W programie konferencji poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:
- Niekorzystne cechy raka jelita grubego w badaniu histopatologicznym MSI i Immunoscore
- Radioterapia i konsolidacyjna chemiotrapia (Total Neoadjuvant Treatment) w raku odbytnicy
- Rozsiew raka jelita grubego do otrzewnej
- Strategia leczenia rozsianego raka jelita grubego
- Co wynika z badania PRODIGE 7
- Chemioterapia neoadjuwantowa w raku okrężnicy – czy będzie standardem?
- Pierwotne usunięcie guza u chorego na raka jelita grubego z nieresekcyjnymi przerzutami odległymi – czy na pewno nie ma sensu?
- Leczenie uzupełniające w raku okrężnicy
- Chory z ileostomią odbarczającą – problem dla onkologa i chirurga
- Prehabilitacja u chorych z nowotworami jelita grubego
- Zespolenie ekstrakorporalne i wewnątrzbrzuszne w chirurgii laparoskopowej okrężnicy
- Zieleń indocjaninowa w chirurgii kolorektalnej
- Zabiegi operacyjne w chorobach jelita grubego – prezentacje video
- Kolonoskopia - standardy przygotowania, świadoma zgoda i standard wykonania badania
- Nowe rozwiązania technologiczne w kolonoskopii
- Kolonoskopia śródoperacyjna
- Perforacja w trakcie kolonoskopii – postępowanie
- Rola kolonoskopii w diagnostyce i leczeniu krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Konferencja jest adresowana do lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów, gastroenterologów oraz lekarzy wykonujących badania endoskopowe, ale też wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką rezydentów.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji.


Źródło:

  1. Wydawnictwo Czelej
» więcej aktualności medycznych