Menu

6 edycja ogólnopolskiej konferencji onkologicznej „Kontrowersje w onkologii”

baner konferencji onkologicznej „Kontrowersje w onkologii”

Zbliża się już 6 edycja Ogólnopolskiej konferencji onkologicznej „Kontrowersje w onkologii” pod kierownictwem prof. Piotra Potemskiego. Poniżej przedstawiamy program konferencji, a więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www.konferencja-onkologiczna.pl.

Program konferencji:

Piątek, 23 luty 2018
Sesja I. Immunoterapia nowotworów
- Mechanizmy oporności i czynniki predykcyjne - (Tomasz Świtaj)
- Rak płuca (Maciej Krzakowski) – wykład z patronatem
- Nowe wskazania (Dominika Kulejewska)
- Ocena odpowiedzi na leczenie (Piotr Potemski) – wykład z patronatem

Sesja II. Leczenie chorych na czerniaka
- Objawy niepożądane immunoterapii- wytyczne postępowania (Urszula Czernek) – wykład sponsorowany
- Oporność na leczenie anty-BRAF (Piotr Potemski) – wykład sponsorowany

Sesja III. Niedrobnokomórkowy rak płuca
- Nowości leczenia ukierunkowanego molekularnie – (Adam Płużański)
- Wczesny rak płuca – radioterapia czy chirurgia? (Jacek Fijuth)
- Miejscowo zaawansowany rak płuca – leczenie skojarzone (Dariusz Kowalski)

Sesja IV. Rak piersi 1
- Biopsja węzła wartowniczego a wskazania do limfadenektomii (Piotr Sęk)
- Czy profil fenotyp stanowi samodzielne wskazanie do leczenia przedoperacyjnego? (Joanna Połowinczak-Przybyłek)
- Leczenie uzupełniające chorych na tzw. „luminalnego A” raka piersi (Sylwia Dębska - Szmich)
- Nowości – leczenie paliatywne (Piotr Potemski) – wykład z patronatem
- Praktyczne aspekty terapii inhibitorami CDK 4/6 chorych na raka piersi (dr n.med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld) - wykład sponsorowany

Sesja V. Chemioterapia w nowym wydaniu
- Chemioterapia metronomiczna (Magdalena Knetki-Wróblewska)
- Chemioterapia dose-dense (Joanna Połowinczak-Przybyłek)

Sesja VI. Nowotwory układu pokarmowego
- Leczenie systemowe raka jelita grubego – wpływ modyfikacji programu lekowego na praktykę kliniczną (Magdalena Krakowska)
- Znaczenie kliniczne umiejscowienia raka w jelicie grubym (Anna Janiak)
- Miejsce panitumumabu w pierwszej linii leczenia chorych na rozsianego raka jelita grubego (Piotr Potemski) – wykład sponsorowany
- Leczenie systemowe chorych na nowotwory neuroendokrynne (Agnieszka Kolasińska – Ćwikła) – wykład sponsorowany

Sobota, 24 luty 2018
Sesja VII. Leczenie wspomagające
- Ból – algorytmy postępowania (Sylwia Kaźmierczak – Łukaszewicz)
- Wymioty – jeden objaw wiele przyczyn (Magda Kędzierska)
- Interakcje lekowe – najczęściej popełniane błędy (Jarosław Woroń)

Sesja VIII. Varia 1
- Szczepienia u pacjentów onkologicznych (Rafał Czyżykowski)
- 8 edycja AJCC – co nowego? (Piotr Sęk)
- „Alternatywne” metody leczenia (Joanna Połowinczak – Przybyłek)

Sesja IX. Nowości leczenia systemowego nowotworów układu moczowo-płciowego
- Rak gruczołu krokowego (Iwona Skoneczna) – wykład z patronatem
- Rak nerki (Piotr Potemski) – wykład z patronatem
- Próby indywidualizacji pierwszej linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki (Ewa Nowakowska – Zajdel) - wykład sponsorowany
- Rak pęcherza (Rafał Czyżykowski)

Sesja X. Varia 2
- Postępowanie u chorych na nowotwory jądra ze zmianami resztkowymi po leczeniu 1 linii (Iwona Skoneczna)
- Rola cytoredukcji u chorych na raka jajnika (Radosław Mądry)
- Inhibitory PARP i terapia antyangionenna w raku jajnika (Urszula Czernek)


Źródło:

  1. Materiały organizatora konferencji
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA