Menu

Marker chirurgiczny wspomagający leczenie oszczędzające w raku piersi

Marker chirurgiczny HydroMARK wspomagający leczenie oszczędzające w raku piersi

Rys. Marker chirurgiczny HydroMARK

Współczesne leczenie raka piersi ukierunkowane jest na zachowanie piersi. W arsenale możliwości terapeutycznych istnieje wiele sposobów chirurgicznych zachowania tego narządu, poczynając od zabiegów minimalnie inwazyjnych, poprzez zabiegi rekonstrukcji z wykorzystaniem tkanek własnych aż do zabiegów wycięcia tkanki gruczołowej z zachowaniem skóry i rekonstrukcji piersi za pomocą implantów piersiowych.

Wyniki badań klinicznych wykazały, że także w sytuacjach, gdzie dotychczas nie było możliwe wykonanie zabiegów oszczędzających pierś, można uzyskać warunki do ich przeprowadzenia. W sytuacji, gdy wielkość guza (prawdziwa lub relatywna do wielkości piersi) nie pozwala wstępnie na wykonanie zabiegu oszczędzającego, możliwe jest zastosowanie leczenia wstępnego (adjuwantowego), opartego zazwyczaj na chemioterapii, w wyniku którego dochodzi do zmniejszenia masy (wielkości) guza nowotworowego, a nawet do jego całkowitego zaniku.

W tej sytuacji niezwykle ważne jest oznaczenia miejsca, w którym pierwotnie znajdował się guz nowotworowy, ażeby możliwe było wycięcie tkanek w tej okolicy, obejmujących miejsce występowania guza. Do tego celu służą markery, zakładane do guza w trakcie wykonywania biopsji diagnostycznej, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Zamieszczony film pokazuje technikę implantacji właśnie takiego markera, służącego do identyfikacji umiejscowienia guza.
Źródło:

  1. Mammotome
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA