Menu

Marker chirurgiczny wspomagający leczenie oszczędzające w raku piersi

Marker chirurgiczny HydroMARK wspomagający leczenie oszczędzające w raku piersi

Rys. Marker chirurgiczny HydroMARK

Współczesne leczenie raka piersi ukierunkowane jest na zachowanie piersi. W arsenale możliwości terapeutycznych istnieje wiele sposobów chirurgicznych zachowania tego narządu, poczynając od zabiegów minimalnie inwazyjnych, poprzez zabiegi rekonstrukcji z wykorzystaniem tkanek własnych aż do zabiegów wycięcia tkanki gruczołowej z zachowaniem skóry i rekonstrukcji piersi za pomocą implantów piersiowych.

Wyniki badań klinicznych wykazały, że także w sytuacjach, gdzie dotychczas nie było możliwe wykonanie zabiegów oszczędzających pierś, można uzyskać warunki do ich przeprowadzenia. W sytuacji, gdy wielkość guza (prawdziwa lub relatywna do wielkości piersi) nie pozwala wstępnie na wykonanie zabiegu oszczędzającego, możliwe jest zastosowanie leczenia wstępnego (adjuwantowego), opartego zazwyczaj na chemioterapii, w wyniku którego dochodzi do zmniejszenia masy (wielkości) guza nowotworowego, a nawet do jego całkowitego zaniku.

W tej sytuacji niezwykle ważne jest oznaczenia miejsca, w którym pierwotnie znajdował się guz nowotworowy, ażeby możliwe było wycięcie tkanek w tej okolicy, obejmujących miejsce występowania guza. Do tego celu służą markery, zakładane do guza w trakcie wykonywania biopsji diagnostycznej, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Zamieszczony film pokazuje technikę implantacji właśnie takiego markera, służącego do identyfikacji umiejscowienia guza.
Źródło:

  1. Mammotome
» więcej aktualności medycznych