Menu

Powstała pierwsza polska edycja wytycznych NCCN dotycząca leczenia raka szyjki macicy

17.12.2021

logo Narodowego Instytutu Onkologii oraz National Comprehensive Cancer Network

W ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy National Comprehensive Cancer Network (NCCN), a Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym i Fundacją Alliance for Innovation opublikowano pierwszą polską edycję wytycznych NCCN dotyczących leczenia nowotworów. Opracowane w wyniku współpracy ekspertów wytyczne zostały oparte na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów. Zawierają najnowsze zalecenia dotyczące leczenia nowotworów raka szyjki macicy.

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to organizacja zrzeszająca 31 wiodących ośrodków onkologicznych w Stanach Zjednoczonych, zapewniających kompleksową opiekę medyczną i będących częścią National Cancer Institute.

„NCCN definiuje i rozwija wysokiej jakości, wartościową, skoncentrowaną na pacjencie opiekę nad chorymi na raka na całym świecie, między innymi poprzez tworzenie i rozpowszechnianie wytycznych leczenia. Oparte na dowodach i konsensusie ekspertów zalecenia zawarte w wytycznych NCCN są stale aktualizowane w ramach całkowicie przejrzystego procesu i są uważane za złoty standard dla klinicznych wskazówek i polityki w leczeniu nowotworów.” – mówi Dr Robert W. Carlson, CEO NCCN.
Opracowywane standardy mają na celu usprawnienie ogólnoświatowej opieki nad chorymi na raka tak by pacjenci onkologiczni mieli dostęp do leczenia na zbliżonym poziomie w swoich krajach. Edycja polska wytycznych jest jedną z pierwszych jakie udało się opracować w gronie międzynarodowych ekspertów i które będą miały zastosowania poza Stanami Zjednoczonymi.

Wytyczne NCCN to uznany standard wytycznych klinicznych oraz polityki w leczeniu nowotworów, a także najbardziej dokładne i najczęściej aktualizowane wytyczne dotyczące praktyki klinicznej dostępne dla każdej dziedziny medycyny. Mają one szerokie zastosowanie i są powszechnie doceniane przez specjalistów zajmujących się leczeniem nowotworów na całym świecie.

Edycja polska to projekt pilotażowy, który działa w ramach współpracy zorganizowanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy (NIO-BIP), Polsko-Amerykańską Fundację Alliance for Innovation (AFI) oraz NCCN. W projekcie wzięła grupa polskich onkologów, której przewodniczył Prof. Radosław Mądry (ginekolog onkolog, kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej).

Planowane jest rozszerzenie edycji polskiej wytycznych NCCN; w taki sposób, aby obejmowały one większość przypadków zachorowań na nowotwory w Polsce. Kolejne wytyczne NCCN, które już zostały zaadaptowane to nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Grupie ekspertów przewodniczył Prof. Rafał Tarnawski kierownik Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

Proces adaptacji wytycznych NCCN, rozpoczęła 3 grupa prowadzona przez Prof. Andrzeja Kaweckiego: nowotwory głowy i szyi.

Cervical Cancer - NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®), Poland Edition, Version 1.2021 — October 22, 2021
Uwaga: Polska edycja została opublikowana w języku angielskim i należy ją odróżnić od polskojęzycznego tłumaczenia edycji amerykańskiej.


Źródło:

  1. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
» więcej aktualności medycznych