Menu

„Onkologia” nowy podręcznik wydawnictwa AsteriaMed

okładka podręcznika „Onkologia” wydawnictwa AsteriaMed

Nakładem wydawnictwa AsteriaMed ukazała się nowa pozycja o tematyce onkologicznej, uwzględniająca najnowszy i aktualny stan wiedzy, zatytułowana „Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii” pod redakcją dr. hab. n. med. Rafała Steca, prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Deptały i dr n. med. Marty Smoter z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Książka została przygotowana przez zespół autorów będących specjalistami w swojej dziedzinie. Dzięki staraniom i mrówczej pracy autorów oraz wydawcy publikację cechuje przyjazna szata graficzna, przejrzysty układ treści, równowaga pomiędzy obrazem a tekstem.

Zadbano o odpowiedni dobór materiałów ikonograficznych – rycin, zdjęć i tabel. Najważniejsze treści, które powinny zostać szczególnie zapamiętane, zostały wyróżnione pogrubioną czcionką bądź ramkami. Ułatwi to przyswojenie materiału osobom przygotowującym się do egzaminu podczas studiów lub egzaminu specjalizacyjnego. Autorzy i wydawca mają nadzieję, że podręcznik będzie cieszyć się popularnością i spełni oczekiwania czytelników.

Wydawca pragnie podziękować Redaktorom i Autorom podręcznika za trud włożony w przygotowanie książki oraz Jego Magnificencji Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Panu Profesorowi Mirosławowi Wielgosiowi za napisanie Przedmowy honorowej.

W imieniu autorów i wydawcy zapraszamy wszystkich zainteresowanych do księgarń medycznych i bibliotek.


Źródło:

  1. Wydawnictwo AsteriaMed
» więcej aktualności medycznych