Menu

Stachury i Domagały Patologia znaczy słowo o chorobie

Patologia Domagały tom II - okładka

Właśnie ruszyła sprzedaż drugiego tomu (wydanie trzecie zmienione i poprawione) Stachury i Domagały Patologii, czyli słowa o chorobie, wydanego przez Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności.

Tom II Patologii poświęcony jest w całości patologii szczegółowej. Omówiono tutaj najnowsze klasyfikacje histologiczne nowotworów, m.in. klasyfikacje WHO nowotworów głowy i szyi (w tym raków jamy nosowej, zatok przynosowych, ślinianek), pęcherza moczowego, jąder, ośrodkowego układu nerwowego, nowotworów melanocytarnych.

Przedstawiono także nowe klasyfikacje molekularno-genetyczne niektórych nowotworów i ich znaczenie dla celowanej terapii i indywidualizacji leczenia. W opisie nowotworów szczególną uwagę zwrócono na nowoczesną zintegrowaną morfologiczno-molekularną diagnostykę nowotworów (diagnostyka M&M) oraz biomarkery predykcyjne i prognostyczne.

Informacje zawarte w publikacji pozwolą Czytelnikom zapoznać się ze współczesnym stanem wiedzy na temat patogenezy, morfologii, immunohistochemii, podłoża molekularno-genetycznego i pewnego minimum danych klinicznych omawianych zmian i jednostek chorobowych i ich związku z decyzjami terapeutycznymi.


Źródło:

  1. Polska Akademia Umiejętności
» więcej aktualności medycznych