Menu

Nowość w języku polskim - podręcznik „Pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej. Diagnostyka. Leczenie.”

18.11.2020

okładka podręcznika „Pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej. Diagnostyka. Leczenie.”

Leczenie nowotworów otrzewnej, zarówno pierwotnych jak i przerzutów, coraz częściej jest rozważane jako opcja leczenia. Liczne dowody pochodzące z badań randomizowanych i obserwacyjnych wskazują na możliwość skutecznego leczenia chorych, których wcześniej kwalifikowano jedynie do leczenia paliatywnego.

Leczenie opiera się na operacyjnym wycięciu tkanki nowotworowej i, często, na dodatkowym zastosowaniu dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC). Postępowanie operacyjne jest trudne, żmudne i wymaga doświadczenia chirurga i całego zespołu biorącego udział w tej procedurze. Jednak wyniki leczenia uzasadniają podjęcie trudu operacji.

Zabiegi nie są proste, a kwalifikacja do nich musi odbywać się w oparciu o wiedzę, stan chorego i możliwości techniczne. Podręcznik, którego polskie tłumaczenie oddajemy do Państwa rąk, został napisany przez wyjątkowych znawców tematu, doświadczonych chirurgów, wykonujących zabiegi cytoredukcyjne w nowotworach otrzewnej w jednym z najlepszych ośrodków na świecie: Peritoneal Malignancy Institute w Basingstoke, UK.

Zdobyta przez Autorów wiedza i doświadczenie w leczeniu ponad 1000 chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej zaowocowała wypracowaniem standardów postępowania i techniką operacyjną godnych naśladowania. Poprawie wyników leczenia pacjentów z tymi schorzeniami służy ten podręcznik.

Do współpracy w tłumaczeniu zaprosiłem wybitnych polskich chirurgów, radiologów i patomorfologów wykonujących zabiegi cytoredukcyjne i badających tego typu nowotwory od wielu lat, posiadających nie tylko wiedzę, ale i swoje osobiste doświadczenia. Serdecznie dziękuję im za pomoc, której nie szczędzili, aby podręcznik mógł spełnić swoją rolę, ale jeszcze bardziej za codzienny trud i walkę z rożnego rodzaju przeciwnościami.

Leczenie zaawansowanych nowotworów otrzewnej jest trudne, wymaga cierpliwości i wiary w sukces. Wymaga wiedzy i współpracy. Ale wszystko jest możliwe, jeśli zamierzenia wspierają chęci, co udowodnili Autorzy niniejszego Podręcznika.

prof. Tomasz Jastrzębski

Książkę można kupić w Internetowej księgarni medycznej PZWL


Źródło:

  1. Materiał własny Onkonet.pl, Hipec.pl
  2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA