Menu

Czwarta edycja międzynarodowych wytycznych ESO-ESMO dotycząca leczenia zaawansowanego raka piersi

logo ESMO - European Society For Medical Oncology

Czwarta edycja wytycznych ESO-ESMO dotycząca postępowania w przypadkach zaawansowanego raka piersi (Advanced Breast Cancer 4) skupia się na metodologii oceny nowotworu oraz na zaleceniach dotyczących leczenia konkretnych podtypów raka piersi, w tym ER-pozytywnych/HER2-ujemnych (luminal), HER2-dodatnich, potrójnie negatywnych TNBC oraz raka piersi z przerzutami u mężczyzn, jak również na przypadkach pacjentów ze specyficznymi przerzutami. Wytyczne zawierają również zalecenia dotyczące leczenia wspomagającego oraz paliatywnego.

4th ESO–ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer


Źródło:

  1. ESMO - European Society For Medical Oncology
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA