Menu

W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia

04.09.2020

baner W gabinecie lekarza specjalisty - Onkologia

Przedstawiamy kultową serię Wydawnictwa Lekarskiego PZWL „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia”. To cykl publikacji przygotowanych przez specjalistów dla specjalistów, omawiający wybrane, najbardziej istotne zagadnienia, nowe trendy oraz innowacyjne terapie onkologiczne. Seria „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” stanowi wartościową pomoc w codziennej pracy lekarzy oraz zawiera opisy najciekawszych przypadków wraz z omówieniem zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. We wszystkich tomach wybitni polscy specjaliści dzielą się wiedzą i doświadczeniem z praktyki klinicznej, przedstawiają najnowsze dokonania oraz aktualne rekomendacje i standardy w swoich dziedzinach. Artykuły inspirują do poszerzania i aktualizowania wiedzy, dogłębnie analizują i wyczerpują poruszany temat.

Seria „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” zawiera aktualnie siedem wyjątkowych publikacji z rabatem do 20%. Zapraszamy na stronę KSIĘGARNI PZWL oraz do zapoznania się z poszczególnymi wydaniami.


1. Leczenie bólu u chorych na nowotwory

okładka publikacji Leczenie bólu u chorych na nowotwory

Publikacja pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Jerzego Wordliczka, dr n. med. Renaty Zajączkowskiej i dr. hab. Jarosława Woronia poświęcona leczeniu bólu u chorych na nowotwory. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu medycyny bólu, anestezjologii, medycyny paliatywnej, onkologii oraz farmakologii klinicznej.

W wydaniu m.in.:

 • Kliniczna ocena bólu u chorego
 • Farmakoterapia bólu
 • Najczęstsze błędy w farmakologicznym leczeniu bólu
 • Integracyjne metody w leczeniu bólu
 • Onkologiczne metody leczenia bólu u chorych na nowotwory
 • Przyczyny bólu u chorych na nowotwór
 • Zabiegi interwencyjne stosowane w leczeniu bólu
 • Planowanie leczenia bólu u chorych na nowotwory

2. Rak piersi

okładka publikacji Rak piersi

Publikacja pod redakcją naukową dr n. med. Agnieszki Jagiełło-Gruszfeld poświęcona leczeniu wczesnego i rozsianego raka piersi. Wydanie skierowane jest do onkologów, chirurgów oraz do lekarzy wielu specjalności, mających kontakt z pacjentami onkologicznymi.

W wydaniu m.in.:

 • Radioterapia chorych na raka piersi
 • Hormonoterapia wczesnego i rozsianego raka piersi
 • Leczenie potrójnie ujemnego raka piersi
 • Leczenie HER2-dodatniego raka piersi
 • Leczenie chorych na uogólnionego potrójnie ujemnego raka piersi
 • Pacjent w podeszłym wieku z wczesnym i rozsianym rakiem piersi – standardy leczenia
 • Opisy przypadków klinicznych

3. Niedrobnokomórkowy rak płuca

okładka publikacji Niedrobnokomórkowy rak płuca

Publikacja pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Pawła Krawczyka poświęcona stosowaniu terapii ukierunkowanych molekularnie u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).

W wydaniu m.in.:

 • Sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii u chorych na nowotwory
 • Diagnostyka nieprawidłowości ALK u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Inhibitory ALK w leczeniu pierwszej linii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Mechanizmy oporności na inhibitory ALK
 • Leczenie chorych po progresji w trakcie terapii inhibitorami ALK – leczenie sekwencyjne
 • Inhibitory NTRK I ROS1 w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Możliwości stosowania skojarzenia terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii u chorych na NDRP
 • Rzadkie cele dla terapii ukierunkowanych molekularnie u chorych na niedrobnokomórkowego raku płuca
 • Opis przypadku - Terapia kryzotynibem u chorego na raka gruczołowego płuca ze współistnieniem rearanżacji genów ALK, ROS1 i zapaleniem płuc różnicowanym z COVID-19

4. Leczenie żywieniowe w onkologii

okładka publikacji Leczenie żywieniowe w onkologii

Publikacja pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Stanisława Kłęka poświęcona leczeniu żywieniowemu w onkologii. Numer skierowany jest do onkologów, chirurgów oraz do lekarzy wielu specjalności, mających kontakt z pacjentami, u których można stwierdzić zaburzenia stanu odżywienia.

W wydaniu m.in.:

 • Jak właściwie definiować pojęcie leczenia żywieniowego
 • Jak rozpoznać niedożywienie – algorytm postępowania
 • Kiedy należy wprowadzić leczenie żywieniowe
 • Przygotowanie pacjentów do leczenia żywieniowego
 • Drogi leczenia żywieniowego
 • Najczęstsze powikłania – jak im zapobiegać i jak leczyć

5. Rak żołądka

okładka publikacji Rak żołądka

Publikacja pod red. naukową prof. dr hab. n. med. Wojciecha Polkowskiego poświęcona wielodyscyplinarnemu leczeniu raka żołądka. Pozycja dedykowana do praktykujących lekarzy onkologów i chirurgów.

W wydaniu m.in.:

 • Wczesny rak żołądka
 • Aktualny algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego u chorych na raka żołądka
 • Laparoskopia diagnostyczna (LD)
 • Typy molekularne raka żołądka i ich implikacje kliniczne
 • Rola chemioterapii okołooperacyjnej w leczeniu skojarzonym
 • Radioterapia i jej rola w leczeniu chorych na raka żołądka
 • Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC
 • Paliatywne leczenie systemowe

6. Inhibitory osi EGFR w leczeniu nie drobnokomórkowego raka płuca

okładka publikacji Inhibitory osi EGFR w leczeniu nie drobnokomórkowego raka płuca

Publikacja pod redakcją naukową prof. Dariusza M. Kowalskiego poświęcona tematowi stosowania inhibitorów osi EGFR w leczeniu niedrobnokomórkowego raka puca.

W wydaniu m.in.:

 • Odwracalne inhibitory osi EGFR w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Przeciwciała skierowane przeciwko Receptorowi Programowanej Śmierci typu 1 (PD-1) i jego ligandowi (PD-L1)
 • Inhibitory nieodwracalne tyrozynowej kinazy EGFR
 • Działania niepożądane związane ze stosowaniem TKI

7. Czerniak

okładka publikacji Czerniak

Publikacja pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Piotra Rutkowskiego poświęcona tematowi współczesnego podejścia terapeutycznego w leczeniu czerniaka skóry.

W wydaniu m.in.:

 • Długoterminową strategię leczenia zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych z zastosowaniem niwolumabu i ipilimumabu
 • Zmiany, jakie nastąpiły w leczeniu chorych na zaawansowane czerniaki inhibitorami BRAF i inhibitorami MEK
 • Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków wraz z wykazem opcji terapeutycznych dostępnych i niedostępnych w Polsce
 • Immunoterapię w leczeniu czerniaka
 • Terapie celowane w leczeniu czerniaka w oparciu o opisy przypadków klinicznych

Źródło:

 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA