Menu

Jak przekazać lekarzowi informację o odczuwaniu bólu? Pomoc w komunikacji pacjent - lekarz

Wizyta u lekarza jest zawsze mniejszym lub większym stresem dla pacjenta. Z tego powodu chory nie zawsze jest w stanie przekazać istotne informacje o sobie i swoim stanie zdrowia (stres, mała ilość czasu na wizycie), pomimo, że te informacje mogą być bardzo potrzebne lekarzowi do prawidłowej oceny problemu i wdrożenia skutecznego leczenia.

By ułatwić przekazanie informacji zwązanych z odczuwaniem bólu przygotowaliśmy gotowy wzór, w formie "ankiety", który po wypełnieniu powinien być pokazany lekarzowi, który na ich podstawie (oraz na podstawie własnej oceny) będzie mógł powziąć decyzję o niezbędnym, racjonalnym leczeniu.

Pobierz ankietę z informacją jak opisać lekarzowi odczuwanie bólu - dokument w formacie PDF
Ankieta zamieszczona dzięki uprzejmości firmy Takeda Polska Sp. z o.o.


» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA