Menu

Leki przeciwnowotworowe - lista leków stosowanych w leczeniu onkologicznym

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Pomoc w wyszukiwaniu

Jeśli chcesz znaleźć informację na temat leku znając tylko jego nazwę handlową skorzystaj z funkcji wyszukiwania dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej. Trzymając naciśnięty klawisz "Ctrl" naciśnij klawisz "F" - wyświetli się okno dialogowe wyszukiwania. Wpisz do niego nazwę leku którego opis chcesz znaleźć i naciśnij klawisz "Enter". Przeglądarka zaznaczy wyszukiwane słowo w tekście strony.


A

ALDESLEUKINA
Działanie: silnie pobudza komórkową odpowiedź immunologiczną, wzmaga aktywność i proliferację komórek cytotoksycznych, powoduje zwiększenie uwalniania cytokin
Wskazania: przerzuty raka jasnokomórkowego nerki lub czerniaka
Najczęstsze działania niepożądane: zespół przesiąkniętych włośniczek – przenikanie osocza do przestrzeni pozanaczyniowej, obrzęki, niewydolność wielonarządowa, obniżenie ciśnienia tętniczego, leukopenia, biegunka, nudności, świąd, gorączka
Nazwa handlowa (Producent): Proleukin (Chiron)

AMINOGLUTETYMID
Działanie: hamuje syntezę hormonow steroidowych, a także konwersję cholesterolu do pregnenolonu
Wskazania: rak sutka i rak gruczołu krokowego
Najczęstsze działania niepożądane: senność, zmęczenie, ataksja, zawroty głowy, osutka grudkowo-plamista, niedociśnienie tętnicze, brak łaknienia, nudności
Nazwa handlowa (Producent): Aminoglutetimid (Instytut Farmaceutyczny)

AMSAKRYNA
Działanie: hamuje aktywność topoizomerazy II, a poprzez to doprowadza do trwałych pęknięć w jednej lub obu niciach DNA
Wskazania: ostra białaczka szpikowa
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, kardiotoksyczność, nudności i wymioty
Nazwa handlowa (Producent): Amsidyl (Goedecke, Niemcy)

ANASTROZOL
Działanie: inhibitor aromatazy, hamuje wytwarzanie estronu i estradiolu z androstendionu i testosteronu w tkankach obwodowych i w obrębie nowotworu, co prowadzi do zmniejszenia stężenia estrogenów w surowicy i powoduje zahamowanie podziałów komórkowych raka sutka
Wskazania: rak sutka
Najczęstsze działania niepożądane: uderzenia gorąca, osłabienie, bóle i sztywność stawów, suchość pochwy, ścieńczenie i przerzedzenie włosów, osutka, nudności, biegunka, bóle głowy
Nazwa handlowa (Producent): Arimidex (AstraZeneca), Aerozol (Vipharm)

ARSEN
Działanie: Mechanizma działania niejasny. Uszkadza DNA
Wskazania: Stosowany w leczeniu ostrej białaczki promielocytowej
Najczęstsze działania niepożądane: uszkodzenia narządów wewnętrznych, wysięk do opłucnej i osierdzia, zaburzenia rytmu serca
Nazwa handlowa (Producent): Trisenox (CellTherapeutics)

ASPARAGINAZA
Działanie: poprzez rozkład L-asparaginy prowadzi do zahamowania syntezy kwasów nukleinowych i białek w komórkach nowotworowych
Wskazania: ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniaki nieziarnicze
Najczęstsze działania niepożądane: reakcje alergiczne, zaostrza cukrzyce typu 1, uszkodzenie trzustki
Nazwa handlowa (Producent): Asparaginase (Medac)

» powrót na początek strony


B

BCG SZCZEPIONKA DOPĘCHERZOWA
Działanie: niszczy komórki raka, wykazuje działanie immunomodulujące, wywołuje natychmiastowy stan zapalny powodując remisję nowotworu
Wskazania: powierzchowna postać raka pęcherza moczowego
Najczęstsze działania niepożądane: częste oddawanie moczu, krwinkomocz, zespół rzekomogrypowy, uczucie rozbicia, gorączka, osłabienie, bóle mięśniowe, niedokrwistość, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego
Nazwa handlowa (Producent): BCG-Medac (Medac), Onco TICE (Organom),Onko BCG (Biomem Lublin)

BEWACIZUMAB
Działanie: Przeciwciało monoklinalne, wiążące się z czynnikami wzrostu śródbłonka i hamujące wytwarzanie unaczynienia nowotworu, co powoduje zahamowanie jego wzrostu
Wskazania: rak jelita grubego, rak trzustki, rak piersi, rak gruczołu krokowego
Najczęstsze działania niepożądane: upośledzenie gojenia się ran, owrzodzenia i perforacje przewodu pokarmowego w miejscu guza, nadciśnienie tętnicze, zwiększenie krzepliwości krwi, krwawienia
Nazwa handlowa (Producent): Avastin (Roche)

BLEOMYCYNA
Działanie: powoduje rozszczepienie nici oraz hamowanie cyklu komórkowego, co prowadzi do śmierci komórki nowotworowej
Wskazania: rak płasnonabłonkowy głowy i szyi, złośliwe nowotwory jądra pochodzenia zarodkowego, chłoniaki złośliwe, choroba Hodgkina, rak skóry, rak szyjki macicy, rak przełyku
Najczęstsze działania niepożądane: śródmiąższowe zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, leukopenia; osłabienie, złe samopoczucie, zawroty i bóle głowy; jadłowstręt, nudności i wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby; skąpomocz lub częste oddawanie moczu, ból podczas oddawania moczu oraz uczucie zalegania moczu w pęcherzu; wypadanie włosów, świąd, przebarwienia skóry, przebarwienia i deformacja paznokci, zapalenie skóry i błon śluzowych, nadmierne rogowacenie skóry i objawy podobne do sklerodermii, krwawienia, krwotoki, objawy nadwrażliwości, uczucie znużenia, ból w obrębie lokalizacji nowotworu
Nazwa handlowa (Producent): Bleocin (Nippon Kayaku)

BUSULFAN
Działanie: lek alkilujący, wiązanie się z DNA i jego alkilacja
Wskazania: zniszczenie chorego szpiku kostnego (zamiast napromieniania) aby przygotować chorego do przeszczepienia komórek macierzystych układu krwiotwórczego
Najczęstsze działania niepożądane: ostre zapalenie błon śluzowych, biegunka, nudności, wymioty, poważne zaburzenia łaknienia, przemijające ciemne przebarwienie skóry
Nazwa handlowa (Producent): Myleran (GlaxoSmithKline)

» powrót na początek strony


C

CETUKSYMAB
Działanie: Przeciwciało monoklinalne IgG, działa hamująco na tworzenie się naczyń krwionośnych w obrębie guza co hamuje jego wzrost, hamuje proliferację komórkowa i pobudza apoptozę komórek nowotworowych
Wskazania: Leczenie skojarzone: rak jelita grubego (z irinotekamem), rak płaskonabłonkowy głowy i szyi (z radioterapią)
Najczęstsze działania niepożądane: duszność, zmiany skórne, zapalenie błon śluzowych, zapalenie spojówek
Nazwa handlowa (Producent): Erbitux (Merck)

CHLORAMBUCYL
Działanie: lek alkilujący poprzez powstawanie reaktywnego rodnika etylenoimoniowego, który tworzy wiązania krzyżowe pomiędzy dwoma łańcuchami helisy DNA i powoduje zaburzenia replikacji
Wskazania: przewlekła białaczka limfocytowa, niektóre postacie chłoniaków nieziarniczych, choroba Hodgkina, makroglobulinemia Waldenströma, gruczolakoraka jajnika, raka piersi
Najczęstsze działania niepożądane: zahamowanie czynności szpiku kostnego, nudności, wymioty, biegunka, owrzodzenie jamy ustnej
Nazwa handlowa (Producent): Leukeran (GlaxoSmithKline)

CISPLATYNA
Działanie: hamuje syntezę DNA, poprzez tworzenie wewnątrz- i międzyłańcuchowych połączeń w DNA oraz wpływa na syntezę mRNA i białek
Wskazania: nowotwory jądra i jajnika, rak pęcherza moczowego, rak szyjki macicy, płaskokomórkowy rak głowy i szyi, drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca, czerniak, mięsaki tkanek miękkich
Najczęstsze działania niepożądane: uszkodzenie nerek, mielotoksyczność, uszkodzenie słuchu, neurotoksyczność, hiperurykemia, nudności i wymioty, jadłowstręt, bóle żołądka, biegunka
Nazwa handlowa (Producent): Cisplatin-Ebewe (Ebewe), Platidiam (Plisa-Lachema)

CYKLOFOSFAMID
Działanie: lek alkilujący, interakcja metabolitów cyklofosfamidu z DNA, co doprowadza do fragmentacji łańcuchów DNA, a w konsekwencji rozerwania wiązań krzyżowych pomiędzy DNA, a białkiem
Wskazania: choroba Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze, szpiczak mnogi, białaczki, ziarniniak grzybiasty, nerwiak zarodkowy współczulny, gruczolakorak jajnika, siatkówczak płodowy, rak piersi
Najczęstsze działania niepożądane: leukopenia i małopłytkowość, niedokrwistość, wtórne zakażenia, krwawienia, nudności i wymioty, krwotoczne jałowe zapalenie pęcherza moczowego, przemijająca utrata włosów
Nazwa handlowa (Producent): Endoxan – Asta (Baxter Oncology)

CYPROTERON
Działanie: lek hormonalny, pochodna progesteronu, hamuje działanie androgenów
Wskazania: leczenie paliatywne raka gruczołu krokowego
Najczęstsze działania niepożądane: ginekomastia, bóle głowy
Nazwa handlowa (Producent): Androcur (Schering AG)

CYTARABINA
Działanie: antymetabolit, blokuje działanie polimerazy DNA oraz reduktazy katalizującej przemianę difosforanu cytydyny w difosforan deoksycytydyny, tym samym hamując syntezę DNA
Wskazania: ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, złośliwe chłoniaki nieziarnicze, białaczka opon mózgowo-rdzeniowych
Najczęstsze działania niepożądane: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość i małopłytkowość, krwawienie, zespół cytarabinowy (gorączka, bóle mięśni, bóle kostne, bóle w klatce piersiowej, osutka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, nudności i złym samopoczucie, zaburzenia świadomości, dyzartria, oczopląs, bóle i zawroty głowy, zapalenie nerwów, odwracalne krwotoczne zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, zapalenie błony śluzowej w obrębie przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, brak apetytu, dysfagia, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, stany zapalne lub owrzodzenia jamy ustnej i odbytu, rumień, zmiany pęcherzowe, pokrzywka, zapalenie naczyń, utrata włosów, gorączka, zakrzepowe zapalenie żył w miejscu podania
Nazwa handlowa (Producent): Alexan (Ebewe), Cytosar (Pfizer)

» powrót na początek strony


D

DAKARBAZYNA
Działanie: lek alkilujący, metabolit, hamuje syntezę puryn
Wskazania: czerniak złośliwy, choroba Hodgkina, mięsaki, rak okrężnicy, jajnika, sutka, płuc, potworniak jąder oraz nowotwory lite u dzieci
Najczęstsze działania niepożądane: nudności i wymioty oraz jadłowstręt, hepatotoksyczność, leukopenia, małopłytkowość, objawy grypopodobne, gorączka, bóle mięśniowe, złe samopoczucie
Nazwa handlowa (Producent): Dacarbazin (Pliva-Lachema)

DAUNORUBICYNA
Działanie: antybiotyk antracyklinowy, poprzez uszkodzenie DNA wywiera wpływ cytotoksyczny, mutagenny i kancerogenny
Wskazania: ostre białaczki, rzadko choroby rozrostowe układu limfatycznego
Najczęstsze działania niepożądane: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kardiotoksyczność, mielotoksyczność, nudności wymioty, biegunka, uszkodzenie wątroby, gorączka
Nazwa handlowa (Producent): Cerubidine

DOCETAKSEL
Działanie: Działa przeciwnowotworowo poprzez łączenie białka tubuliny w trwałe mikrotubule oraz hamowanie ich rozpadu , a także zatrzymywanie komórki na granicy meta- i anafazy, co prowadzi do śmierci komórki
Wskazania: rak piersi, niedrobnokomórkowy rak płuc, rak gruczołu krokowego, gruczolakorak żołądka, rak płaskonabłonkowy głowy i szyi
Najczęstsze działania niepożądane: neutropenia, niedokrwistość, wyłysienie, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej, biegunka, osłabienie, reakcje nadwrażliwości, neurotoksyczność obwodowa, odwracalne reakcje skórne
Nazwa handlowa (Producent): Taxotere (Aventis Pharma)

DOKSORUBICYNA
Działanie: wbudowuje się w strukturę DNA, powoduje jego rozerwanie oraz fragmentację, a także prowadzi to do zahamowania replikacji DNA oraz uniemożliwia transkrypcję DNA na rRNA
Wskazania: rak piersi, rak jajnika, rak błony śluzowej macicy, drobnokomórkowy rak płuca, rak pęcherza moczowego, rak tarczycy, rak żołądka, rak gruczołu krokowego, rak wątroby, choroba Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka mieloblastyczna, szpiczak mnogi, guz Wilmsa,mięsaki tkanek miękkich, nerwiak zarodkowy współczulny, płaskonabłonkowy rak głowy i szyi
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, neurotoksyczność, łysienie, nudności, wymioty, biegunka, owrzodzenie i martwica jelita grubego
Nazwa handlowa (Producent): Adriblastina (Pharmacia Corporation), Adrimedac (Medac), Biorubina (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków), Caelyx (Schering-Plough), Doxorubicin-Ebewe (Ebewe), Rastocin (Plisa Kraków)

» powrót na początek strony


E

EKSMESTAN
Działanie: nieodwracalnie hamuje działanie aromatazy (inhibitor aromatazy), co zmniejsza stężenie estrogenów i hamuje proliferację raka piersi
Wskazania: rak piersi u kobiet po menopauzie
Najczęstsze działania niepożądane: uderzenia gorąca, jadłowstręt, obrzęki, nudności, depresja, bezsenność
Nazwa handlowa (Producent): Aromasin (Pharmacia Corporation)

EPIRUBICYNA
Działanie: wbudowuje się w strukturę DNA, powoduje jego rozerwanie, następnie hamuje replikację DNA oraz syntezę RNA i białek
Wskazania: rak sutka, chłoniaki złośliwe, mięsaki tkanek miękkich, rak okrężnicy i odbytnicy, rak głowy i szyi, drobnokomórkowy rak płuca, rak jajnika, białaczki, rak żołądka, rak gruczołu krokowego, rak wątroby, rak trzustki, rak tarczycy, rak oskrzeli, ostra białaczka limfoblastyczna, rak pęcherza moczowego, siatkówczak i inne nowotwory lite u dzieci
Najczęstsze działania niepożądane: wymioty, mielosupresja (upośledzenie czynności szpiku kostnego), kardiotoksyczność, zapalenie błon śluzowych, nudności, biegunka, podwyższona temperatura ciała, dreszcze, pokrzywka, anafilaksja, stwardnienie żył
Nazwa handlowa (Producent): Bioepicyna (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków), Epirubicin-Ebewe (Ebewe),  Farmorubicin (Pharmacia Corporation)

ERLOTYNIB
Działanie: hamuje enzym kinazę tyrozynową dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i hamuje jego fosforylację co prowadzi do zatrzymania podziałów komórkowych
Wskazania: niedrobnokomórkowy rak płuca z ekspresją receptora EGFR
Najczęstsze działania niepożądane: zmiany skórne (wysypka), biegunka
Nazwa handlowa (Producent): Tarceva (Roche)

ESTRAMUSTYNA
Działanie: hamuje podział komórek nowotworowych w metafazie
Wskazania: rak gruczołu krokowego
Najczęstsze działania niepożądane: nadciśnienie, zakrzepowe zapalenie żył, niewydolność mięśnia sercowego, uszkodzenie wątroby
Nazwa handlowa (Producent): Estracyt (pharmacia Corporation)

ETOPOZYD
Działanie: alkaloid, działanie złożone, hamuje podział komórki doprowadzając do jej śmierci
Wskazania: drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuca, nowotwory złośliwe jądra, chłoniaki złośliwe, choroba Hodgkina, ostra białaczka szpikowa, mięsak Ewinga, mięsak Kaposiego, nowotwory złośliwe mózgu
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, krwotoki, neuropatia obwodowa, drętwienie kończyn, bóle głowy, jadłowstręt, biegunka, zapalenie błon śluzowych, bóle brzucha, zaparcia, objawy uszkodzenia wątroby, obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, osutka, utrata włosów wyprysk oraz świąd skóry, ogólne złe samopoczucie, gorączka
Nazwa handlowa (Producent): Etoposid-Ebewe (Ebewe), Lastet (Nippon Kayaku), Sintopozid (Lindan), Vepesid (Bristol-Myers Squibb Polska)

» powrót na początek strony


F

FLUDARABINA
Działanie: hamuje syntezę DNA, a także częściowo polimerazę II RNA i w konsekwencji zmniejsza syntezę białek
Wskazania: przewlekła białaczka limfatyczna typu B, chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka szpikowa i limfoblastyczna
Najczęstsze działania niepożądane: neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość, hiperurykemia, hiperfosfatemia, hipokalcemia, kwasica metaboliczna, hiperkaliemia, hematuria, niewydolność nerek, bóle w okolicy nerek, krwiomocz; osłabienie, pobudzenie, splątanie, zaburzenia widzenia, duszność, kaszel, śródmiąższowe zapalenie płuc, nudności, wymioty, brak łaknienia, biegunka, objawy zapalenia jamy ustnej, krwawienia z przewodu pokarmowego, obrzęki, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, osutka
Nazwa handlowa (Producent): Fludara (Schering AG)

FLUOROURACYL
Działanie: antymetabolit, blokuje enzym odpowiedzialny za wytwarzanie kwasu tymidylowego służącego do budowy DNA
Wskazania: rak sutka, jelita grubego, odbytnicy, żołądka i trzustki, jajnika, szyjki macicy, wątroby i pęcherza moczowego, nowotwory przełyku, głowy i szyi, nerki, rak podstawnokomórkowy skóry
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, biegunka, nudności i wymioty, jadłowstręt, zapalenie błon śluzowych przewodu pokarmowego, owrzodzenia i krwawienia z żołądka i jelit, uszkodzenie wątroby, niedokrwienie mięśnia sercowego, przemijająca utrata włosów, zmiany skórne, nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne, przebarwienia lub odbarwienia w okolicach żył, uszkodzenie płytek paznokciowych
Nazwa handlowa (Producent): 5-Fluorouracil-Ebewe (Ebewe), Efudix (ICN Polfa Rzeszów),  Fluorouracil (Plisa Kraków), Fluorouracil medac (Medac), Fluoro-Uracil (ICN Polfa Rzeszów)

FLUTAMID
Działanie: hamuje transport androgenów do komórek gruczołu krokowego i ich wiązanie w jądrze komórkowym
Wskazania: zaawansowany rak gruczołu krokowego
Najczęstsze działania niepożądane: ginekomastia, bolesność brodawek sutkowych, zmniejszenie popędu płciowego, upośledzenie czynności wątroby, przejściowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia hematologiczne, zatrzymywanie wody w organizmie, wzrost ciśnienia tętniczego, biegunki lub zaparcia, zaburzenia łaknienia, nudności, wymioty, zawroty głowy, osłabienie, złe samopoczucie, dezorientacja, zmęczenie, senność i objawy depresji, zespół toczniopodobny
Nazwa handlowa (Producent): Apo-Flutam (Apotem-Inc.), Flutami (Anpharm)d, Fugerel (Schering-Plough), Prostandril (Plisa Kraków)

FOTEMUSTYNA
Działanie: cytostatyk wykazujący właściwości alkilujące i karbonylujące, przechodzi przez barierę krew-mózg
Wskazania: czerniak, przerzuty czerniaka do mózgu, nowotwory złośliwe mózgu
Najczęstsze działania niepożądane: mielosupresja
Nazwa handlowa (Producent): Mustophoran (Server)

FULWESTRANT
Działanie: blokuje działanie estrogenów
Wskazania: rak piersi z ekspresją receptorów estrogenowych
Najczęstsze działania niepożądane: uderzenia gorąca, nudności, wymioty, biegunka, ból głowy, ból pleców
Nazwa handlowa (Producent): Faslodex (Astr Zeneca)

» powrót na początek strony


G

GEFITYNIB
Działanie: hamuje enzym kinazę tyrozynową dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i hamuje jego fosforylację co prowadzi do zatrzymania podziałów komórkowych
Wskazania: niedrobnokomórkowy rak płuca z ekspresją receptora EGFR
Najczęstsze działania niepożądane: zmiany skórne (wysypka), biegunka
Nazwa handlowa (Producent): Iressa (AstraZeneca)

GEMCYTABINA
Działanie: hamuje aktywność reduktazy rybonukleotydowej, zmniejszając, prowadząc do zakończenia replikacji DNA i apoptozy
Wskazania: rak niedrobnokomórkowy płuc, rak trzustki, rak pęcherza moczowego, nieoperacyjny rak piersi
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, nudności, wymioty, biegunka, ból i zaczerwienienie błony śluzowej jamy ustnej, białkomocz i krwiomocz, duszność, senność, odwracalna utrata włosów
Nazwa handlowa (Producent): Gemzar (Eli Lilly)

GOSERELINA
Działanie: hamuje produkcję gonadotropin przez co obniża czynność gonad i stężenie hormonów płciowych
Wskazania: rak prostaty, rak piersi, rak endometrium, rak jajnika
Najczęstsze działania niepożądane: skórne reakcje alergiczne, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, spastyczny skurcz oskrzeli, objawy hipoestrogenizmu, obniżenie popędu płciowego, impotencja, bóle głowy, uderzenia gorąca, chwiejność emocjonalna
Nazwa handlowa (Producent): Zoladex (Astr Zeneza)

» powrót na początek strony


H

HYDROKSYMOCZNIK
Działanie: hamuje kluczowy etap syntezy DNA oraz bezpośrednio uszkadza DNA
Wskazania: przewlekła białaczka szpikowa, czerniak złośliwy, rak jajnika, rak krtani
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, zaburzenie czynności przewodu pokarmowego, owrzodzenia podudzi, zmniejszenie stężenia żelaza w surowicy krwi, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi
Nazwa handlowa (Producent): Hydroxycarbamid (Plisa Kraków), Hydroxyurea-Medac (Medac)

» powrót na początek strony


I

IDARUBICYNA
Działanie: działa poprzez wbudowywanie się w strukturę DNA, wchodzenie w interakcję z topoizomerazą II i hamowanie syntezy kwasów nukleinowych
Wskazania: ostra białaczka nielimfoblastyczna, ostra białaczka limfoblastyczna, rak piersi, szpiczak mnogi
Najczęstsze działania niepożądane: mielosupresja, kardiotoksyczność, przejściowe wyłysienie, silne nudności i wymioty, zapalenie błon śluzowych, zapalenie przełyku, biegunka, gorączka, dreszcze, osutka, zwiększona podatność na zakażenia wirusowe i bakteryjne
Nazwa handlowa (Producent): Zavedos (Pharmacia Corporation)

IFOSFAMID
Działanie: lek alkilujący, interakcja metabolitów ifosfamidu z DNA, co prowadzi do rozpadu mostków fosfodiestrowych i powstawania wiązań krzyżowych
Wskazania: rak jądra (nasieniaki I nienasieniaki), rak jajnika, rak szyjki macicy, rak piersi, rak drobnokomórkowy I niedrobnokomórkowy płuc, mięsaki tkanek miękkich, mięsak kościopochodny, rak trzustki, chłoniaki nieziarnicze, choroba Hodkina, czerniak
Najczęstsze działania niepożądane: leukopenia i małopłytkowość, niedokrwistość, nudności i wymioty, krwotoczne jałowe zapalenie pęcherza moczowego, przemijająca utrata włosów, encefalopatia - senność, splątanie, śpiączka, osłabienie, zaburzenia pamięci, psychozy depresyjne, zaburzenia orientacji, omamy, drgawki, objawy móżdżkowe, nietrzymanie moczu
Nazwa handlowa (Producent): Holoxan (Baxter Oncology), Macdafen (Instytut Farmaceutyczny)

IMATINIB
Działanie: inhibitor kinazy tyrozynowej
Wskazania: guzy podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) z ekspresją genu c-kit (CD 117), przewlekła białaczka szpikowa z chromosomem Philadelphia, nieoperacyjne włókniakomięsaki skóry (dermatofibrosarcoma protuberans)
Najczęstsze działania niepożądane: neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość, bóle głowy, nudności, wymioty, biegunka, zmiany skórne, skurcze mięśni, obrzęki, zaburzenia widzenia, zmęczenie
Nazwa handlowa (Producent): Glivec (Novartis Pharma)

INTERFERON ALFA
Działanie: działanie antyproliferacyjne, wpływ na różnicowanie się komórek oraz stymulowanie układu immunologicznego
Wskazania: białaczka włochatokomórkowa, T-komórkowy chłoniak skórny, przewlekła białaczka szpikowa, chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości, mięsak Kaposiego, rak nerki, czerniak złośliwy, szpiczak mnogi, rakowiak
Najczęstsze działania niepożądane: zakażenia wirusowe, zapalenie gardła, jadłowstręt, depresja, bezsenność, lęk, labilność emocjonalna, ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, kaszel, duszność, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, łysienie, świąd, suchość skóry, wysypka, ból mięśni, ból stawów, ból kostno-mięśniowy, zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, sztywność, gorączka, objawy grypopodobne, astenia, drażliwość, zmniejszenie masy ciała, opryszczka (oporność), zapalenie oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, leukopenia, małopłytkowość, limfadenopatia, limfopenia, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, hiperurykemia, hipokalcemia, nadmierne pragnienie, odwodnienie, pobudzenie, nerwowość, zaburzenia snu, zmniejszenie libido, splątanie, suchość w ustach, osłabienie czucia, parestezje, drżenia, bóle migrenowe, uderzenia gorąca, senność, zaburzenia smaku, zamglone widzenie, zapalenie spojówek, ból gałek ocznych, nieprawidłowe widzenie, zaburzenia czynności gruczołów łzowych, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, kołatanie serca, tachykardia, nadciśnienie, suchy kaszel, krwawienie z nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaburzenia oddychania, wodnisty wyciek z nosa, dyspepsja, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, zapalenie dziąseł, zapalenie języka, luźne stolce, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból w prawym górnym podżebrzu, powiększenie wątroby, nadmierna potliwość, wyprysk, łuszczyca (ujawnienie lub zaostrzenie), wysypka rumieniowata, wysypka grudkowo-plamkowa, zaburzenia dotyczące skóry, rumień, zapalenie stawów, częste oddawanie moczu, brak miesiączki, ból piersi, bolesne miesiączki, krwotok miesiączkowy, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia dotyczące pochwy, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej, ból w miejscu wstrzyknięcia
Nazwa handlowa (Producent): Alfaferone (Alfa Wassermann), Intron A (Schering-Plough), Roferon A (Roche)

IRYNOTEKAN
Działanie: inhibitor topoizomerazy, cytotoksyczność spowodowana uszkodzeniem podwójnej spirali DNA w trakcie jej syntezy
Wskazania: rak okrężnicy i odbytu, drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuc, rak piersi, rak wątroby, rak jajnika, rak szyjki macicy, rak przełyku, rak żołądka, rak trzustki, rak nerki, międzybłoniaka, nowotwory złośliwe głowy i szyi
Najczęstsze działania niepożądane: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki, zespół cholinergiczny, zaparcie, dyspepsja, neutropenia, leukopenia, zakażenia, małopłytkowość, niedokrwistość, gorączka, krwawienie z przewodu pokarmowego, brak łaknienia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, niedrożność jelit, łagodne skórne reakcje alergiczne, odczyny w miejscu podania, osłabienie, bóle głowy i pleców, przemijająca utrata włosów, skurcze mięśniowe, mrowienie
Nazwa handlowa (Producent): Campto (Pfizer), Irinotecan (Grupa Teva Polska), Irinotesin (Marne)

» powrót na początek strony


J


» powrót na początek strony


K

KALCYTONINA
Działanie: hormon wytwarzany przez komórki C tarczycy, hamuje resorbcję kości
Wskazania: przerzuty nowotworowe do kości
Najczęstsze działania niepożądane: nudności, uczucie gorąca, zmiany skórne
Nazwa handlowa (Producent): Calcitonin (Jelfa), Miacalcic (Novartis Pharma), Tonocalcin (Alfa Wassermann)

KAPECYTABINA
Działanie: prekursor fluorouracylu (patrz: FLUOROURACYL)
Wskazania: rak jelita grubego z przerzutami, zaawansowany rak piersi
Najczęstsze działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, utrata włosów, osłabienie, zmęczenie, przebarwienie skóry, zapalenie śluzówki jamy ustnej, bóle głowy, obrzęki, niedokrwienie mięsnia sercowego, krwawienia, upośledzenie czynności szpiku
Nazwa handlowa (Producent): Xeloda (Roche)

KARBOPLATYNA
Działanie: hamuje syntezę DNA poprzez tworzenie wewnątrz- i międzyłańcuchowych połączeń w DNA, a także prowadzi to do zahamowania wzrostu i podziału komórek
Wskazania: rak jajnika pochodzenia nabłonkowego, drobnokomórkowy rak płuca, płaskonabłonkowy rak głowy i szyi, rak jądra, rak szyjki macicy, nerwiak zarodkowy współczulny
Najczęstsze działania niepożądane: mielosupresja, zakażenia, krwawienia, niedokrwistość, nudności, wymioty, bóle, biegunka, zaparcia, neuropatie obwodowe
Nazwa handlowa (Producent): Carboplatin (Pfizer), Carboplatin-Ebewe (Ebewe),, Cycloplatin (Pliva-Lachema), Paraplatin (Bristol-Myers Squibb Polska)

KLADRYBINA
Działanie: antagonista purynowy, wbudowuje się w łańcuch DNA i powoduje pęknięcia helisy DNA, co prowadzi do śmierci komórki
Wskazania: białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka limfatyczna, chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka szpikowa
Najczęstsze działania niepożądane: leukopenia, limfocytopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, neutropenia z gorączką, zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze
Nazwa handlowa (Producent): Biodribin (Instytut Biotechnologii i Antybiotyków)

KWAS FOLINOWY
Działanie: zwiększa efekt działania 5-fluorouracylu na komórki nowotworowe. Zmniejsza skuteczność działania metotreksatu
Wskazania: leczenie raka jelita grubego w skojarzeniu z 5-Fluorouracylem. Leczenie toksycznych działań niepożądanych po zastosowaniu metotreksatu
Najczęstsze działania niepożądane:
Nazwa handlowa (Producent): Calciumfolinat_Ebewe (Ebewe), Leucovorin (Plisa Kraków)

KWAS ZOLEDRONOWY
Działanie: należy do grupy bifosfonianów, hamuje resorbcję kości przez okleoklasty
Wskazania: zapobieganie złamaniom patologicznym przy przerzutach do kości, zaawansowane przerzuty do kości, hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej
Najczęstsze działania niepożądane: niedokrwistość, bóle głowy, bóle kości i mięśni, zapalenie spojówek, zaburzenia czynności nerek, nudności, wymioty, objawy grypopodobne, osłabienie, zmęczenie
Nazwa handlowa (Producent): Zometa (Novartis Pharma AG)

» powrót na początek strony


L

LETROZOL
Działanie: hamuje syntezy estrogenów we wszystkich tkankach zawierających powyższy kompleks i zmniejszenie ich stężenie w surowicy krwi
Wskazania: rak piersi z ekspresją receptorów estrogenowych u kobiet po menopauzie
Najczęstsze działania niepożądane: uderzenia gorąca, uczucie zmęczenia, zwiększona potliwość, brak łaknienia, zwiększenie łaknienia, hipercholesterolemia, depresja, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka, łysienie, wysypka, bóle mięśni, bóle kości, osteoporoza, złamania kości
Nazwa handlowa (Producent): Aromek (Celon Pharma), Femara (Novartis Pharma), Lameta (Vipharm)

LEUPRORELINA
Działanie: hamowanie wydzielania gonadotropin, zmniejszenie wzrostu guzów podlegających regulacji hormonalnej
Wskazania: rak piersi, rak gruczołu krokowego
Najczęstsze działania niepożądane: zaostrzenie bólów w okolicy przerzutów do kości, nasilenie niedowładu kończyn dolnych, utrudnione oddawanie moczu, uczucie gorąca, nudności, wymioty, zwiększona potliwość
Nazwa handlowa (Producent): Lucrin depot (Abbott)

LOMUSTYNA
Działanie: działanie alkilujące, hamuje aktywność polimerazy DNA. Przenika przez barierę krew-mózg
Wskazania: nowotwory centralnego układu nerwowego, czrniak, choroba Hodgkina, szpiczak mnogi
Najczęstsze działania niepożądane: uszkodzenie szpiku, nudności, wymioty, brak apetytu, zwłóknienie płuc po długotrwałym stosowaniu
Nazwa handlowa (Producent): Lomustine-Medac (Medac)

» powrót na początek strony


M

MEDROKSYPROGESTERON
Działanie: działanie zależne od wpływu na oś podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikową, receptory estrogenowe i przemianę steroidów w tkankach
Wskazania: rak błony śluzowej macicy, rak nerki, stosowany w celu zmniejszania masy ciała u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową
Najczęstsze działania niepożądane: objawy uczuleniowe, powikłania zakrzepowo-zatorowe, zwiększona pobudliwość, depresja, zmiany skórne
Nazwa handlowa (Producent): Depo-Provera (Pfizer), Gestomikron (Adamed), Provera(Pharmacia Corporation)

MEGESTROL
Działanie: bniża ilość hormonozależnych komórek raka piersi oraz zmniejsza pobudzające działanie estrogenu na te komórki, a także działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe
Wskazania: hormonozależny rak sutka lub rak endometrium, leczenie braku łaknienia lub utraty wagi w przebiegu choroby nowotworowej
Najczęstsze działania niepożądane: zwiększenie masy ciała, powikłania zakrzepowo-zatorowe, zakrzepowe zapalenie żył, zatory tętnicy płucnej, nudności, wymioty, obrzęki, krwawienia międzymiesiączkowe
Nazwa handlowa (Producent): Cachexan (Polfarmex), Megace (Bristol-Myers Squibb Polska), Megesin (Lindan)

MELFALAN
Działanie: lek alkilujący, powstają wiązania krzyżowe pomiędzy dwoma łańcuchami DNA i dochodzi do zahamowania podziałów komórkowych
Wskazania: Szpiczak mnogi, gruczolakorak jajnika, rak piersi, czerniak (w zabiegu chemioterapii perfuzyjnej)
Najczęstsze działania niepożądane: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, nudności i wymioty, pokrzywka, obrzęk, osutka, wstrząs anafilaktyczny, wysypka grudkowo-plamista, świąd skóry, śródmiąższowe zapalenie płuc, zwłóknienie płuc
Nazwa handlowa (Producent): Alkoran (GlaxoSmithKline - Wielka Brytania)

MERKAPTOPURYNA
Działanie: antymetabolit, zaburza syntezę kwasów nukleinowych w dzielących się komórkach
Wskazania: ostre białaczki, szczególnie limfoblastyczna
Najczęstsze działania niepożądane: nudności, wymioty, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, hepatotoksyczność, zapalenie trzustki
Nazwa handlowa (Producent): Mercaptopurinum (Vis)

METOTREKSAT
Działanie: antymetabolit, hamowanie syntezy DNA, a pośrednio hamowanie również syntezy RNA i białek
Wskazania: ostra białaczka limfoblastyczna, rak piersi, rak jajnika, rak jądra, nowotwory głowy i szyi, rak płuca, mięsak kości, rak szyjki macicy, rak pęcherza, nabłoniak kosmówkowy, gruczolak kosmówkowy, zaśniad groniasty, zaawansowany ziarniniak grzybiasty, mięsaki kościopochodne i chłoniaki nieziarnicze
Najczęstsze działania niepożądane: zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, odbarwienia, łysienie, wylewy podskórne, teleangiektazje, trądzik, czyrakowatość, utrata włosów, leukopenia i małopłytkowość, niedokrwistość, pancytopenia, hipogammaglobulinemia, krwawienia, posocznica, zapalenie dziąseł, zapalenie gardła i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha, jadłowstręt, często nudności i wymioty oraz trudności w połykaniu, biegunka, owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwotoczne zapalenie jelit
Nazwa handlowa (Producent): Methotrexat (Plisa-Lachema), Methotrexat-Ebewe (Ebewe), MetoJect (Medac), Trexan (Orion)

MILTEFOZYNA
Działanie: działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe poprzez zaburzenie struktury i czynności błony komórkowej
Wskazania: rak sutka
Najczęstsze działania niepożądane: zmiany skórne, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego
Nazwa handlowa (Producent): Miltefosine (Merck-Novagen)

MITOKSANTRON
Działanie: wiąże się z nicią DNA, zaburza translację DNA, a następnie transkrypcję do RNA i syntezę białek
Wskazania: ostra białaczka szpikowa u dorosłych, chłoniaki nieziarnicze, rak piersi, rak gruczołu krokowego, białaczka limfoblastyczna, rak drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy płuc, rak jajnika, rak żołądka, rak okrężnicy, czerniak złośliwy
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, nudności i wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, utrata włosów, zaburzenia rytmu serca, tachykardia, kardiomiopatia zastoinowa, reakcje alergiczne, brak miesiączki, anoreksja, zaparcia, duszności, zmęczenie, gorączka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie spojówek, bezsenność, dezorientacja, lęk, parestezje, sinienie skóry i paznokci
Nazwa handlowa (Producent): Mitoxantrone (Jelfa)

MITOMYCYNA
Działanie: działanie alkilujące, fragmentacja nici DNA, tworzenie wiązań krzyżowych DNA oraz zahamowania syntezy DNA, a w dużych dawkach także RNA i białek
Wskazania: rak żołądka, rak piersi, rak płuc, rak szyjki macicy, rak głowy i szyi, rak pęcherza moczowego. Przerzuty raka żołądka i raka jelita grubego do otrzewnej w leczeniu za pomocą dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, białkomocz, krwiomocz, nadciśnienie tętnicze lub obrzęki pochodzenia nerkowego, ostra niewydolność nerek, zespół hemolityczno-mocznicowy, śródmiąższowe zapalenie płuc, śródmiąższowe zwłóknienie płuc, utrata łaknienia, nudności i wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy uszkodzenia wątroby, objawy nadwrażliwości w postaci osutki, pokrzywki, erytrodermii, utrata włosów, złe samopoczucie, zawroty głowy
Nazwa handlowa (Producent): Mitomycin C (Kyowa)

» powrót na początek strony


N


» powrót na początek strony


O

OKSALIPLATYNA
Działanie: hamuje syntezę DNA tworząc z nim połączenia, wykazuje działanie synergistyczne z 5-fluorouraculem w zakresie cytotoksyczności
Wskazania: rak jelita grubego (w skojarzeniu z 5-Fluorouracylem i kwasem folinowym)
Najczęstsze działania niepożądane: uszkodzenie szpiku, reakcje alergiczne, zaburzenia czucia, zaburzenia smaku, krwawienia, utrata włosów, osłabienie, ból głowy, nudności, wymioty, biegunka, zwiększone narażenie na infekcje
Nazwa handlowa (Producent): Eloxatin (Sanofi-Synthelabo)

OKTREOTYD
Działanie: wykazuje podobne działanie do somatostatyny ale dłużej działające
Wskazania: nowotwory hormonalnie czynne przewodu pokarmowego: krakowiak, VIP-oma, glucagonoma
Najczęstsze działania niepożądane: zaburzenia rytmu serca, nudności, biegunki, niedoczynnośc tarczycy, hipoglikemia, hiperglikemia, krwawienia z przewodu pokarmowego
Nazwa handlowa (Producent): Sandostatin (Novartis Pharma)

» powrót na początek strony


P

PAKLITAKSEL
Działanie: pomaga w tworzeniu się mikrotubuli z dimerów tubuliny, stabilizuje mikrotubule, zatrzymuje podział komórki i indukuje apoptozę
Wskazania: rak jajnika, rak piersi, niedrobnokomórkowy rak płuc, mięsak Kaposiego, rak przełyku, pęcherza, nowotwory głowy i szyi oraz rak szyjki macicy
Najczęstsze działania niepożądane: zakażenia grzybicze i wirusowe, ciężka neutropenia, ciężka leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, mielosupresja, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, gardła i nosa, brak łaknienia, neuropatia, parestezja, senność, niedociśnienie, łysienie, ból stawów, ból mięśni, osłabienie, ból, obrzęki
Nazwa handlowa (Producent): Paclitaxel (AWD), Paclitaxel-Ebewe (Ebewe), Paxene (Grupa Teva Polska),  Sindaxel (Sindan),  Taxol (Bristol-Myers Squibb Polska)

PAMIDRONIAN DISODOWY
Działanie: lek z grupy bifosfonianów, zmniejsza resorbcję kości przez hamowanie czynności osteoklastów
Wskazania: hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej, przerzuty do kości, szpiczak mnogi
Najczęstsze działania niepożądane: niewielka gorączka, bóle mięśni, nudności, wymioty, biegunka
Nazwa handlowa (Producent): Aredia (Novartis Pharma), Pamidronac-Medac (Medac), Pamifos (Vipharm), Pamisol (Marne Pharma), Pamitor (Torres Chiesi)

PEGASPARGAZA
Działanie: pochodna L-asparaginazy, doprowadza do rozkładu asparaginazy i hamuje w ten sposób syntezę DNA w komórkach nowotworowych
Wskazania: ostra białaczka limfoblastyczna
Najczęstsze działania niepożądane: reakcje alergiczne o różnym stopniu, nudności, wymioty, ogólne złe samopoczucie
Nazwa handlowa (Producent): Oncaspar (Medac)

PEMETREXED
Działanie: działanie wielokierunkowe
Wskazania: międzybłoniak opłucnej, niedrobnokomórkowy rak płuca
Najczęstsze działania niepożądane: uszkodzenie szpiku, nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, zaburzenia czucia, utrata włosów, zmiany skórne
Nazwa handlowa (Producent): Alimta (Eli Lilly)

PIRARUBICYNA (THP-ADRIAMICIN)
Działanie: hamuje syntezę kwasów nukleinowych i cykl komórkowy w fazie G2, doprowadzając tym samym do śmierci komórek nowotworowych
Wskazania: Nowotwory o pochodzeniu nabłonkowym w obrębie głowy i szyi, płuc, sutka, układu moczowego, jajnika, macicy, ostre białaczki i chłoniaki złośliwe
Najczęstsze działania niepożądane: mielosupresja, kardiotoksyczność, gorączka, uczucie duszności, wstrząs, osłabienie, uczucie znużenia, drętwienie stóp, zawroty głowy, nudności i wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, jadłowstręt
Nazwa handlowa (Producent): Pinorubin (Mercian Czechy)

» powrót na początek strony


R

RYTUKSYMAB
Działanie: przeciwciało monoklinalne, wiąże się z antygenem CD20 limfocytów B, co powoduje ich ich śmierć
Wskazania: chłoniaki nieziarnicze z komórek B
Najczęstsze działania niepożądane: objawy związane z podaniem leku i uwolnieniem cytokin: gorączka, dreszcze, sztywność mięśni, zaczerwienienie, obrzęk naczynioruchowy, nudności, osutka, zmęczenie, ból głowy, podrażnienie gardła, nieżyt nosa, wymioty, ból w okolicy guza, niedociśnienie, skurcz oskrzeli
Nazwa handlowa (Producent): MabThera (Roche)

» powrót na początek strony


S

SUNITYNIB
Działanie: inhibitor kinazy tyrozynowej II-go rzutu
Wskazania: leczenie guzów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) w przypadku niepowodzenia po leczeniu imanitibem. Leczenie zaawansowanego raka nerki
Najczęstsze działania niepożądane: zator tętnicy płucnej, małopłytkowość, krwawienia, nadciśnienie tętnicze, zmiany skórne, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, neutropenia, gorączka
Nazwa handlowa (Producent): Sutent (Pfizer)

SZCZEPIONKA BCG – patrz: BCG SZCZEPIONKA

» powrót na początek strony


T

TAMOKSYFEN
Działanie: działanie antyestrogenowe - wiąże się z receptorami estrogenowymi wewnątrz komórek nowotworowych, hamując ich podział
Wskazania: rak piersi
Najczęstsze działania niepożądane: objawy niepożądane występują rzadko, zaczerwienienie skóry, uderzenia gorąca, nudności, wymioty, zmiany skórne
Nazwa handlowa (Producent): Nolvadex (AstraZeneca)  Tamofen (Schering AG), ,  Tamoxifen (EGIS), Tamoxifen (Vipharm), Tamoxifen Hexal (Hexal), Tamoxifen-Ebewe (Ebewe)

TEGAFUR + URACYL
Działanie: połączenie tegafuru będącego prekursorem 5-fluorouracylu oraz uracyli w stosunki 1:4, hamuje syntezę DNS
Wskazania: rak jelita grubego
Najczęstsze działania niepożądane: biegunka, bóle brzucha, osłabienie, nudności, wymioty, uszkodzenie szpiku, bóle mięśni i stawów, depresja, zapalenie błon sluzowych
Nazwa handlowa (Producent): UFT (Merck)

TEMOZOLOMID
Działanie: lek alkilujący, powoduje uszkodzenia cytotoksyczne obejmujące błędną naprawę komponentów metylowych DNA. Przechodzi szybko przez barierę krew-mózg
Wskazania: glejak złośliwy, glejak wielopostaciowy
Najczęstsze działania niepożądane: jadłowstręt, ból głowy, łysienie, wysypka, zmęczenie, zaparcie, nudności, wymioty, opryszczka, zakażenie ran, zapalenie gardła, grzybica jamy ustnej, neutropenia, małopłytkowość, limfopenia, leukopenia, hiperglikemia, zmniejszenie masy ciała, lęk, labilność emocjonalna, bezsenność, drgawki, zaburzenia świadomości, senność, afazja, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia pamięci, zaburzenia uwagi, neuropatia, parestezje, zaburzenia mowy, drżenia, zamglone widzenie, zaburzenia słuchu, krwotok, obrzęk nóg i obrzęk o innej lokalizacji, duszność, kaszel, zapalenie żołądka, biegunka, ból brzucha, dyspepsja, zaburzenia połykania, zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, świąd, osłabienie siły mięśni, ból stawów, zwiększenie częstotliwości oddawania moczu, nietrzymanie moczu, reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku
Nazwa handlowa (Producent): Temodal (Schering-Plough)

TENIPOZYD
Działanie: hamowanie aktywności topoizomerazy II
Wskazania: ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniaki nieziarnicze, nowotwory mózgu
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, nudności i wymioty, niedociśnienie, zmęczenie, silnie żrące działanie na skórę
Nazwa handlowa (Producent): Vumon (Bristol-Myers Squibb, USA)

TIOGUANINA
Działanie: antymetabolit, wbudowuje się do DNA i RNA, co powoduje działanie cytotoksyczne
Wskazania: Ostre białaczki (ostra białaczka szpikowa i ostra białaczka limfoblastyczna), przewlekła białaczka szpikowa
Najczęstsze działania niepożądane: leukopenia, małopłytkowość, nudności i wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, martwica i perforacja jelit, hepatotoksyczność, neurotoksyczność
Nazwa handlowa (Producent): Lanvis (GlaxoSmithKline – Wielka Brytania)

TOPOTEKAN
Działanie: inhibitor topoizomerazy I, uszkadza podwójne łańcuchy DNA, działa cytotoksycznie
Wskazania: rak jajnika, drobnokomórkowy rak płuca
Najczęstsze działania niepożądane: gorączka, uszkodzenie szpiku, zapalenie błon śluzowych, wyniszczenie, nudności, wymioty, utrata włosów
Nazwa handlowa (Producent): Hycamtin (GlaxoSmithKline – Wielka Brytania)

TRASTUZUMAB
Działanie: przeciwciało monoklinalne IgG1, łączy się z receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2), hamuje proliferacje komórek wykazujących ekspresję tego receptora
Wskazania: rak piersi z nadekspresją receptora HER2
Najczęstsze działania niepożądane: uszkodzenie mięśnia sercowego, duszność, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia tętniczego, częstoskurcz, gorączka, bóle i sztywność mięśni
Nazwa handlowa (Producent): Herceptin (Roche)

TRETYNOINA
Działanie: hamuje wzrost niektórych typów nieprawidłowych komórek krwi
Wskazania: białaczka promielocytowa
Najczęstsze działania niepożądane: suchość skóry, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, bóle kostne, wysypka
Nazwa handlowa (Producent): Vesanoid (Roche)

TRIPTORELINA
Działanie: zmniejszenie stężenia hormonów płciowych we krwi
Wskazania: rak gruczołu krokowego
Najczęstsze działania niepożądane: uderzenia gorąca, dyspareunia, osłabienie libido, impotencja, ginekomastia
Nazwa handlowa (Producent): Decapeptyl (Ferring GmbH), Diphereline (Beaufourt Ipsen Pharma)

» powrót na początek strony


U


» powrót na początek strony


W

WINBLASTYNA
Działanie: cytostatyk, wiąże się z tubuliną, hamuje tworzenie mikrotubuli, zaburza strukturę wrzeciona podziałowego i zatrzymuje cykl podziału komórki
Wskazania: choroba Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze, przewlekła białaczka limfatyczna, rak jądra, nabłoniak kosmówkowy, mięsak Kaposiego, rak piersi, rak pęcherza, rak nerki i niedrobnokomórkowy rak płuca
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, neurotoksyczność, nudności i wymioty, wypadanie włosów, nadmierna wrażliwość na światło, hiperurykemia, ostra nefropatia moczanowa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, brak łaknienia, zapalenie krtani, uszkodzenie słuchu, pokrzywka, nadciśnienie tętnicze, zaparcie, bóle kostne
Nazwa handlowa (Producent): Vinblastin (Gedeon Richter)

WINKRYSTYNA
Działanie: wykazuje działanie antymitotyczne przez co następuje zahamowanie podziału i śmierć komórki
Wskazania: ostra białaczka limfatyczna, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze, nerwiak zarodkowy współczulny, guz Wilma, mięsak z mięśni poprzecznie prążkowanych
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, neurotoksyczność, nudności, wymioty, wyłysienie, ostra niewydolność oddechowa, miejscowe reakcje zapalne
Nazwa handlowa (Producent): Vincristin (G. Richter, Węgry)

WINORELBINA
Działanie: alkaloid, wykazuje działanie antymitotyczne przez co następuje zahamowanie podziału i śmierć komórki
Wskazania: niedrobnokomórkowy rak płuca, rak piersi
Najczęstsze działania niepożądane: mielotoksyczność, zakażenia, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zniesienie odruchów kostno-stawowych, utrata włosów, zmęczenie, gorączka, bóle stawów obejmujące bóle szczęk, bóle mięśniowe, bóle klatki piersiowej, bóle w obrębie nowotworu, reakcje alergiczne
Nazwa handlowa (Producent): Navelbine (Pierre Fabre Medicament), Navirel (Medac), Vinorelbin-Ebewe (Ebewe)

» powrót na początek strony


ZMateriały, z których korzystano przy opracowywaniu:
1. Indeks leków Medycyny Praktycznej 2007, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2007;
2. Onkologia Kliniczna, praca zesp. pod red. M. Krzakowskiego, Wyd. Borgis, Warszawa, 2001

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA