Menu

Postępowanie w przypadku niepokojącej utraty wagi - podejrzenie rozwoju choroby nowotworowej

Utrata wagi jest objawem niecharakterystycznym, związanym z występowaniem wielu chorób, niekoniecznie nowotworowych. Jest to objaw, którego nie wolno lekceważyć, gdyż, bez względu na przyczynę, może być oznaką niedożywienia białkowo-kalorycznego i wpływać na obniżenie odporności. To z kolei ma wpływ na wyniki leczenia.

W przypadku choroby nowotworowej utrata wagi może być spowodowana jednym z następujących czynników:

  • trudnościami w przyjmowaniu pokarmów - spowodowanymi przeszkodą w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego (chłoniak, rak języka, rak gardła, rak krtani, rak przełyku, rak żołądka, rak trzustki, rak wątroby)
  • utrudnionym przechodzeniem treści pokarmowej przez dalsze odcinki przewódu pokarmowego z powodu niedrożności wywołanej przez rozrastający się nowotwór (rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak jajnika z przerzutami do narządów jamy brzusznej)
  • wyniszczeniem nowotworowym powstającym w skutek zwiększonego katabolizmu ("spalania energii") wywołanym przez rozwijający się guz nowotworowy.

W wyżej wymienionych przypadkach najczęściej występują również inne objawy wskazujące na obecność choroby nowotworowej, takie jak:
- trudności w połykaniu
- wymioty
- bóle
- zaburzenia wypróżniania (biegunki, zaparcia)
- zatrzymanie wypróżnień spowodowane przeszkoda mechaniczną (niedrożność jelit)
- powiększenie obwodu brzucha
- obecne powiększone węzły chłonne
- wyczuwalny guz (np. rak języka, rak gardła)
- podwyższona temperatura (chłoniak)
- łatwe męczenie się
- wzmożona potliwość
- brak apetytu (rak żołądka)

Badania pomocne w ustaleniu przyczyn utraty wagi:

Najważniejszym badaniem diagnostycznym w przypadku niekontrolowanej utraty wagi jest przeprowadzenie bardzo dokładnego, wnikliwego wywiadu z pacjentem oraz bardzo dokładnego badania fizykalnego. Pozwala to na właściwe ukierunkowanie diagnostyki i wykonanie odpowiednich badań potwierdzających wstępne rozpoznanie.

Badanie fizykalne (badanie pacjenta):
- ocena powiększonych węzłów chłonnych (karkowe, pachowe, nadobojczykowe, pachwinowe
- badanie piersi
- badanie jąder
- badanie przez odbyt (badanie per rectum) - ocena prostaty i bańki odbytnicy
- badanie ginekologiczne
- badanie skóry i tkanki podskórnej (czerniak, rak skóry, mięsaki tkanek miękkich)

Badanie rentgenowskie klatki piersiowej (rtg płuc)
pozwala wykryć obecność raka płuca lub przerzutów nowotworowych do płuc, ale także stwierdzić obecność innych chorób, mogących mieć wpływ na utratę wagi i gorsze samopoczucie pacjenta: niedodma, rozedma, powiększenie sylwetki serca, płyn w jamach opłucnych, zmiany zapalne płuc, zwłóknienie płuc, powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia)

Badanie krwi - morfologia
Morfologia krwi celem oceny ilości i jakości białych oraz czerwonych krwinek (chłoniaki, ziarnica, czerwienica, niedokrwistość związana z krwawieniem z przewodu pokarmowego - rak żołądka, rak jelita grubego)

Badanie krwi - markery nowotworowe:
- podwyższony poziom CEA - może świadczyć o istnieniu raka jelita grubego
- podwyższony poziom PSA - może świadczyć o istnieniu raka prostaty
- podwyższony poziom CA 125 - może świadczyć o istnieniu raka jajnika
- podwyższony poziom CA 19-9 (19.9) może świadczyć o istnieniu raka trzustki lub raka żołądka
- podwyższony poziom AFP (alfa fetoproteina) - może świadczyć o istnieniu raka wątroby (hepatoma, carcinoma hepatocellulare)
- podwyższony poziom beta-HCG może świadczyć o istnieniu raka jądra
Należy pamiętać, że powyższe markery mogą, ale nie muszą, świadczyć o istnieniu chorób nowotworowych. Mogą występować także w innych jednostkach chorobowych (np. przerost nienowotworowy prostaty, zmiany zapalne jajnika itd.). Z drugiej strony nowotwory mogą występować także wówczas, gdy odpowiedni marker nie jest podwyższony (np. rak jelita grubego występujący bez podwyższonego antygeny CEA).

ultrasonografia jamy brzusznej pozwala ocenić, czy istnieją zmiany nowotworowe w obrębie takich narządów jak wątroba, nerki, śledziona, jajniki, macica, trzustka. Ograniczeniem jest wielkość zmiany, która może być widoczna badaniem ultrasonograficznym, wynosząca zazwyczaj więcej niż 5-10 mm.

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia