Menu

Praktyka w opiece chorych - wypadnięcie (wysunięcie się) drenu z przetoki jelitowej

W przypadku, gdy nie jest możliwe, z różnych przyczyn, podawanie pokarmów drogą doustną, ale nie ma przeciwwskazań do ich podawania bezpośrednio do jelita cienkiego, zakłada się w tym celu przetokę żywieniową. Jest to zabieg chirurgiczny, wykonywany w warunkach znieczulenia ogólnego (ale w niektórych przypadkach, gdy stan chorego nie pozwala na bezpieczne znieczulenie ogólne, także w znieczuleniu miejscowym). Polega on na włożeniu drenu do jelita cienkiego i wyprowadzeniu go przez powłoki jamy brzusznej na zewnątrz.

Zabieg ten można wykonać poprzez otwarcie jamy brzusznej lub laparoskopowo (fot.1). Jelito cienkie przyszywa się w kilku miejscach do powłok (fot.2), zaś dren obszywany jest na długości około 10 cm zdwojona ścianą jelita (fot.3). Pozwala to na wytworzenie kanału (tzw. „mufka”), w którym położony jest dren od przejścia przez powłoki jamy brzusznej do wejścia do jelita. Pozwala to na bezpieczne jego umiejscowienie bez niebezpieczeństwa skręcenia jelita.

Dren po wyprowadzeniu na zewnątrz jest obszywany szwem niewchłanialnym, który mocuje dren do skóry. Dobrze jest wykonać drugi, dodatkowy szew mocujący, stanowiący zabezpieczenie przed wysunięciem się drenu.

Dren może wysunąć się podczas snu, przy zmianie pozycji, a także w sytuacji, gdy doszło do zmian zapalnych w miejscu przyszycia i szew oderwie się od skóry. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem z ośrodka, gdzie przetoka odżywcza była wykonana. Zazwyczaj w ciągu 24 godzin od wysunięcia się drenu jest możliwe jego ponowne włożenie przez kanał w skórze i "mufkę" do jelita cienkiego. Im dłuższy czas od zabiegu do wysunięcia się drenu, tym większe prawdopodobieństwo, że w ciągu 24-48 godzin będzie można ponownie włożyć go do jelita, bez potrzeby wykonywania zabiegu operacyjnego.


Jejunostomia - zabieg laparoskopowy Fot. 1. Jejunostomia -
w postaci zabiegu laparoskopowego
Jelito cienkie przyszyte od strony jamy brzusznej Fot. 2. Jelito cienkie przyszyte od strony jamy brzusznej
dren obszywany jest na długości około 10 cm zdwojona ścianą jelita Fot. 3. Dren obszywany jest na długości około 10 cm zdwojona ścianą jelita

Opracowanie: Onkonet.pl

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA