Menu

Szybka Terapia Onkologiczna - objaśnienie

Wczesne wykrycie choroby nowotworowej i jak najszybsze wdrożenie odpowiedniego leczenia jest istotnym sposobem zwiększenia szans na wyleczenie. W tym celu wprowadzono program postępowania diagnostyczno-leczniczego, określonego nazwą "Szybka Terapia Onkologiczna".

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów i podejrzenia choroby nowotworowej lekarz rodzinny lub lekarz w poradni specjalistycznej (poradnia onkologiczna, poradnia chirurgii onkologicznej) zakłada kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

W tym momencie rozpoczyna się część diagnostyczna, oparta o dwa etapy: etap diagnostyki wstępnej i etap diagnostyki pogłębionej. W trakcie tych etapów należy ustalić rozpoznanie za pomocą odpowiednich badań, których zakończeniem jest pobranie wycinka (biopsji) z guza nowotworowego i ustalenie rozpoznania histopatologicznego. Etap diagnostyczny nie powinien przekroczyć 7 tygodni.

Następnie pacjent kierowany jest na Konsylium z udziałem lekarzy-specjalistów (onkolog kliniczny, onkolog-radioterapeuta, chirurg, radiolog), gdzie ustala się najlepszy dla danego chorego sposób postępowania terapeutycznego (zabieg operacyjny, chemioterapia, radioterapia). Po ustaleniu sposobu leczenia pacjent znajduje się pod opieką Koordynatora, którego zadaniem jest pilnowanie terminowości wdrożenia leczenia i przepływu dokumentacji medycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku konieczności łączenia różnych sposobów leczenia, jak np. chirurgia-chemioterapia czy radioterapia-chemioterapia-chirurgia.

Zaletą Szybkiej Terapii Onkologicznej Onkologicznej (STO) jest możliwość wykonania badań diagnostycznych w krótkim czasie oraz podjęcie decyzji o sposobie leczenia określonej w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów zajmujących się leczeniem nowotworów.

Wadą STO jest skomplikowany, nieintuicyjny sposób wprowadzania danych medycznych w połączeniu z terminami, brak możliwości logicznego postępowania w przypadku, gry pacjent ma wykonane wcześniej badania diagnostyczne - nie można rozpocząć lub zakończyć poszczególnych etapów diagnostycznych oraz skierować pacjenta na Konsylium. W takiej sytuacji, aby trzymać się wytycznych należy pacjenta leczyć poza systemem STO (ograniczenia w dostępności procedur tzw. „białych” przez NFZ) lub bezsensownie kierować pacjenta ponownie na badania, które już wykonał, ażeby można było wpisać je do systemu).

W przypadku zbyt szybkiego wpisania do karty DiLO przez lekarza rodzinnego etapu leczniczego, bez zakończenia diagnostyki, niemożliwa jest zmiana tego błędu przez lekarza-specjalistę i pacjent musi udać się ponownie do swojego lekarza rodzinnego, gdyż jedynie on może dokonać zmiany. Jest to olbrzymie nieudogodnienie dla chorych, szczególnie tych, którzy przyjeżdżają do specjalisty z odległych miejscowości.Opracowanie:
Redakcja Onkonet.pl


» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA