Menu

Akcja informacyjna „Pacjent kontra czerniak” dla chorych na czerniaka z mutacją BRAF

Poradnik dla chorych na czerniaka z mutacją BRAF - baner

Dostęp do nowoczesnych metod leczenia pozwala znacząco wydłużyć życie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Długoletnia terapia niesie za sobą jednak ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Wiedza chorego i jego współpraca z lekarzem to podstawa – pacjent i lekarz muszą stać się partnerami w terapii, aby dobrze i sprawnie tymi zdarzeniami zarządzać. W tym celu wystartowała akcja informacyjna „Pacjent kontra czerniak” dla chorych na czerniaki z mutacją BRAF.

Czerniak jest nowotworem złośliwym. Zachorowalność na ten nowotwór notuje w Polsce największą populacyjną dynamikę wzrostu. U ok. 50 proc. chorych czerniaki posiadają mutację genu BRAF, a ich leczenie polega na hamowaniu rozwoju nowotworu poprzez blokadę czynników wzrostu komórek rakowych inhibitorami BRAF i MEK. Terapie te są stosowane przez wiele miesięcy a nawet lat doustnie przez pacjentów w domu, dlatego też tak istotne są znajomość i rozpoznawanie pierwszych oznak potencjalnych działań niepożądanych.

Inhibitory BRAF i MEK są obecnie powszechnie stosowane w leczeniu chorych na czerniaka z dodatnią mutacją BRAF, a terapia nimi wykazuje największą skuteczność w badaniach ęklinicznych. Leczenie jest przez większość chorych dobrze tolerowane, jednak u części może dochodzić do wystąpienia działań niepożądanych.

W ramach akcji informacyjnej „Pacjent kontra czerniak” chorzy z czerniakiem ze stwierdzoną mutację BRAF otrzymają poradnik zawierający praktyczne wskazówki, które pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia lub stopień nasilenia potencjalnych działań niepożądanych. W poradniku dla chorych znajdują się gotowe szablony do zapisywania istotnych elementów terapii oraz leczenia. Poradnikowi towarzyszy również materiał video, który przedstawia kluczowe zagadnienia.

Celem akcji jest uświadomienie pacjentom jak ważna jest ich wiedza i aktywna postawa w procesie zdrowienia, która pozwoli ograniczyć ryzyko wystąpienia lub nasilenia się towarzyszących leczeniu onkologicznemu działań niepożądanych. Akcja zwraca uwagę na konieczność obserwacji własnego organizmu przez chorego, a także na możliwe interakcje między stosowanymi lekami. Autorzy poradnika zachęcają chorych do aktywnej komunikacji z lekarzem prowadzącym i pielęgniarkami, do zadawania wszelkich nurtujących pytań, proszenia o wyjaśnienie wątpliwości, problemów, czy nawet odczuć. Informowanie lekarza o zaobserwowanych, niepokojących objawach podczas terapii onkologicznej ułatwia właściwe leczenie.

Więcej informacji, poradnik oraz film znajdą Państwo na stronie Akademii Czerniaka. Kampania „Pacjent kontra czerniak” skierowana do pacjentów z czerniakami jest realizowana przez Akademię Czerniaka, sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz firmę Novartis.


Źródła:

  1. Akademia Czerniaka
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA