Menu

Konferencja „Akademia Raka Piersi 2018”

baner konferencji Akademia Raka Piersi 2018

PZWL Wydawnictwo Naukowe zaprasza na cykl konferencji naukowych dla lekarzy, podczas których zostaną omówione wyniki nowych badań klinicznych i wytyczne postępowania w zakresie leczenia wszystkich podtypów biologicznych leczenia wczesnego i rozsianego raka piersi. Spotkania, którym przewodniczy prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska przeznaczone są w szczególności dla chirurgów, onkologów klinicznych, radiologów i ginekologów.

Terminy i miejsca konferencji:
22 stycznia 2018 r. - Poznań
12 marzec 2018 r. - Gliwice
11 czerwiec 2018 r. - Kielce
19 listopad 2018 r. - Warszawa

W programie:

Wczesny rak piersi:

 • Kontrowersje dotyczące leczenia przedinwazyjnego raka piersi (DCIS).
 • Radioterapia radykalna raka piersi: nowe wskazania i techniki leczenia.
 • Chemioterapia i terapia celowana uzupełniająca. Nowości w systemowym leczeniu przedoperacyjnym.
 • Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii.
 • Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2017 odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi.
 • Aktualne zasady chirurgicznego leczenia raka piersi.

Miejscowo zaawansowany i rozsiany rak piersi:

 • Chemioterapia i terapia celowana zaawansowanego raka piersi
 • Planowanie leczenia hormonalnego w rozsianym raku piersi z uwzględnieniem miejsca inhibitorów mTOR i CDK 4/6
 • Chemioterapia i terapia celowana miejscowo zaawansowanego i rozsianego raka piersi
 • Przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych – nowe wytyczne towarzystw EANO i RANO
 • Wytyczne Panelistów konferencji ABC4 Lizbona 2017 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi
Rejestracja udziału w konferencji
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA