Menu

IV Międzynarodowa Konferencja "Advances in Surgical Oncology: HIPEC and cytoreductive surgery"

konferencja Advances in Surgical Oncology: HIPEC and cytoreductive surgery w Lublinie, listopad 2017

W dniach 23-24 listopada 2017 r. odbyła się w Lublinie IV Międzynarodowa Konferencja „Advances in Surgical Oncology”. Przedmiotem obrad naukowych była chirurgia cytoredukcyjna (ang. cytoreductive surgery; CRS) i chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (ang. hyperthermic intraperitoneal chemotherapy; HIPEC), tj. metoda stosowana w leczeniu chorych na nowotwory powierzchni otrzewnej.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Wojciech Polkowski, a Komitetu Organizacyjnego – dr Jerzy Mielko oraz pracownicy Katedry Onkologii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Patronat naukowy nad konferencją objęły Polskie (PTChO) oraz Europejskie (ESSO) Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Do Lublina przybyli goście zagraniczni z renomowanych ośrodków zagranicznych w osobach:
- Olivier Glehen (Lyon, Francja)
- Santiago Gonzalez-Moreno (Madrid, Hiszpania), Prezydent ESSO
- Daniele Marrelli (Siena, Włochy)
- G. Johan A. Offerhaus (Utrecht, Holandia)
- Hubert Leebman (Regensburg, Niemcy)
- Beate Rau (Berlin, Niemcy)
- Roman Yarema (Lwów, Ukraina)

Tematy obrad dotyczyły m.in. takich zagadnień jak badania diagnostyczne dla oceny obecności przerzutów do otrzewnej, ocena obecności komórek nowotworowych w płynie w jamie otrzewnej i wpływu na dalsze postępowanie lecznicze, metodologia i techniki zabiegów cytoredukcyjnych w chirurgii przerzutów do otrzewnej, biologia molekularnej przerzutów do otrzewnej w raku żołądka a także profilaktyczne zastosowanie HIPEC w przypadku istnienia czynników ryzyka przerzutów do otrzewnej w raku jelita grubego, raka żołądka i raka jajnika.

W trakcie Konferencji opracowano nowe możliwości współpracy między ośrodkami polskimi oraz współpracy międzynarodowej w strukturach PSOGI (www.psogi.com) oraz we współpracy z ośrodkami w Berlinie, Lyonie oraz Regensburgu. Wspólne projekty zostaną przedstawione na konferencji w Paryżu we wrześniu 2018 roku www.psogi2018.com

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA

Procedura HIPEC

procedura hipec