Menu

Aspiryna w zapobieganiu zachorowaniu na choroby sercowo-naczyniowe i raka jelita grubego

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Amerykańska agencja ds profilaktyki zachorowań (USPSTF – The United States Preventive Services Task Forces) opublikowała ostatnio zalecenia dotyczące zażywania aspiriny w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym oraz rakowi jelita grubego u osob w wieku 50-69 lat.

Agencja zaleca przyjmowanie aspityny osobom, u których stwierdzono zwiększone zagrożenie występowania tych chorób. Okres przyjmowania leku powinien wynosić przynajmniej 10 lat. Korzyści z przyjmowania małych dawek aspiriny to obniżenie prawdopodobieństwa zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe o 10% i zachorowania na raka jelita grubego o 40%. Ze względu na brak danych medycznych nie ma rekomendacji w tym zakresie dla osob poniżej 50 r.ż. i powyżej 70 r.ż.

Zwraca się jednocześnie uwagę na możliwość ewentualnych powikłań związanych z niekorzystnym działaniem aspiriny, jak wzmożone krwawienia spowodowane jej działaniem na układ krzepnięcia. Z tego względu profilaktyka ta powinna być prowadzona pod nadzorem lekarza.


» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA