Menu

Badania przesiewowe w nowotworach jelita grubego

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Od kilku lat w coraz więcej krajów europejskich kładzie się duży nacisk na wykonywanie przesiewowych badań w kierunku nowotworów jelita grubego. W poszczególnych krajach EU zalecane jest wykonywanie profilaktycznych kolonoskopii w wieku powyżej 50 roku życia. Dobrym przykładem wzorcowo prowadzonego programu profilaktyki raka jelita grubego są Niemcy.

Nasi sąsiedzi od 2002 roku przeprowadzają profilaktyczną kolonoskopię u osób powyżej 55 roku życia. W ciągu 13 lat udało im się przebadać ponad 4 mln osób. Pozwoliło to na sukcesywny wzrost liczby wykrytych przypadków wczesnych, bezobjawowych, nowotworów, które bez badań profilaktycznych byłyby wykryte w wyższych stadiach zaawansowania, gdy dawałyby już objawy. Analiza przeprowadzonych badań pokazuje, że dalsze ich wykonywanie, zwłaszcza u osób starszych, zwiększy wykrywalność, a co za tym idzie, pozwoli na wdrożenie leczenia we wcześniejszych stadiach choroby. Pozwoli to na zastosowanie mniej inwazyjnych metod leczenia, a przede wszystkim spowoduje zmniejszenie śmiertelności z powodu nowotowrów jelita grubego (Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;3:717-23).

W Polsce program przesiewowej kolonoskopii wykonywny jest od wielu lat w grupie osób między 55 – 64 rokiem życia. Zalecane jest wykonywanie tego badania raz na 10 lat. Ani polipy, ani rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie powodują objawów. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian i, o ile to możliwe, ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%.


Źródło:

  1. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;3:717-23
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA