Menu

Najwyższa jakość badań genetycznych w Bydgoskim Centrum Onkologii

Laboratorium genetyczne Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej Bydgoskiego Centrum Onkologii

Fotografia: Centrum Onkologii w Bydgoszczy  

Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej Bydgoskiego Centrum Onkologii uzyskał maksymalną ocenę dotyczącą jakości realizowanych badań genetycznych. Ocena odbyła się w ramach międzynarodowej kontroli jakości EQA (External quality assessment).

Brało w niej udział 112 laboratoriów z 27 krajów, w tym 7 laboratoriów z Polski. Aż 15% laboratoriów nie uzyskało w ogóle certyfikacji. Laboratorium z Bydgoszczy uzyskało maksymalną ocenę za prawidłowe genotypowanie (20/20). Sukcesem jest również otrzymanie pełnej punktacji (4/4) za raportowanie, czyli prawidłowe przedstawianie wyników wraz z interpretacją.

Kontrola jakości dotyczyła wykonania i analizy molekularnej mutacji somatycznych w trzech genach: KRAS, NRAS oraz BRAF.

Uzyskanie tak wysokiej oceny jest gwarancją dla pacjentów Centrum Onkologii, że badania genetyczne będą wykonane na najwyższym poziomie. Ma to szczególne znaczenie ponieważ badania te są podstawą przy kwalifikacji pacjentów do terapii celowanych genetycznie.

Dodać należy, że również w roku ubiegłym Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej uzyskał najwyższą możliwą ocenę.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA