Menu

Białostockie Centrum Onkologii - ruszyły nowe projekty z zakresu profilaktyki nowotworów

18.02.2020

Białostockie Centrum Onkologii

Białostockie Centrum Onkologii (BCO) rozpoczęło realizację pięciu nowych projektów z zakresu profilaktyki nowotworów, z których skorzysta blisko 10 tys. mieszkańców województw podlaskiego i lubelskiego.

Białostocki szpital stale się rozwija, także pod względem oferowanych pacjentom badań profilaktycznych, na które otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł - podkreśliła dyrektor BCO Magdalena Joanna Borkowska - W ramach dotychczasowych działań w ramach projektów unijnych wykonano ponad 2,5 tys. kolonoskopii i mammografii, z czego 40% kobiet zgłosiło się na profilaktyczną mammografię po raz pierwszy. Edukacja od pierwszego poziomu lekarza rodzinnego, po specjalistów i skoordynowanie tej opieki - to jest zadanie i misja, której podjęło się BCO.

1. Projekt „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021.

Projekt zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 2000 kobiet w wieku 25-59 lat, z których 545 otrzyma wsparcie w postaci badania cytologicznego. Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego.

Niestety kobiety nie zgłaszają się na badania ginekologiczne/cytologiczne w stopniu zadowalającym. Świadomość społeczeństwa jest wciąż bardzo niska. W Polsce w skali roku na raka szyjki macicy umrze ok. 1700 kobiet, natomiast zachoruje ok. 3 tys. Dlatego w ramach projektu lekarze POZ, którzy zostaną przez nas uprzednio przeszkoleni, będą uświadamiać pacjentki i kierować na badania do naszego ośrodka - mówi dr n. med. Rafał Kisielewski z oddziału onkologii ginekologicznej BCO.

2. Projekt „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 1500 kobiet w wieku 50-69 lat oraz przeprowadzenie badań u co najmniej 500 kobiet. Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego.

Samobadanie piersi to pierwszy etap w profilaktyce raka piersi. Badania wykazały, że kobiety, które badają się regularnie, wykrywają zmiany 3 razy mniejsze niż kobiety, które badają się nieregularnie lub wcale - podkreślił podczas konferencji dr Tomasz Łobacz z zakładu diagnostyki obrazowej BCO.

3. Projekt „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021.

Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 2000 osób w wieku 50-65 lat ew. osób młodszych między 40- 49 lat u których krewnego I stopnia wykryto raka jelita grubego, oraz przeprowadzenie badań u co najmniej 1000 osób. Aby osiągnąć cel projektu do współpracy zostanie zaproszonych 50 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z województwa podlaskiego.

Z ponad 1000 osób, które zgłosiły się na profilaktyczną kolonoskopię, u prawie 30% stwierdziliśmy zmiany przednowotworowe łagodne. U czterech pacjentów wykryliśmy zmiany nowotworowe, które zostały wyleczone. Edukacja społeczeństwa sprawia, że pacjenci są bardziej świadomi i chętniej zgłaszają się na badania - zaznaczyła dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko, kierownik pracowni endoskopii BCO.

4. Projekt „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” – okres realizacji 01.09.2019 – 31.08.2021. Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego.

Celem projektu jest zwiększenie, poprzez działania edukacyjne, świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy nowotworów złośliwych - od kilkunastu lat, znajdują się na 5 miejscu listy najczęściej występujących chorób onkologicznych. Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie życia mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego.

Projekt zakłada zrekrutowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla 2880 osób w wieku 15-64 lata, lub starszych pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo oraz wykonanie badań przesiewowych przy pomocy dermatoskopu bądź wideodermatoskopu wraz z konsultacją lekarza specjalisty (dermatologa bądź onkologa) dla 1920 osób.

5. Projekt „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim” – okres realizacji 01.04.2020 – 31.03.2023. Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego.

Celem projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców województw lubelskiego i podlaskiego. Projekt zakłada zrekrutowanie i wykonanie badań Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) dla 1300 osób.

Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. W Polsce rozpoznaje się go u ok. 22 tys. osób rocznie, w naszym województwie u ok. 700. Jest to nowotwór, który daje największy odstetek zgonów, ponieważ diagnozowany jest w zbyt późnym okresie choroby - dr hab. n. med. Ewa Sierko, zakład radioterapii BCO - Nasz projekt oferuje wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej, co daje możliwość zdiagnozowania i wykrycia małych guzków w płucu. Program dedykowany jest populacji palącej w wieku 55-74 lata, która pali przynajmniej 20 paczkolat, tj. 20 lat po 1 paczce papierosów dziennie lub 10 lat po 2 paczki. To także ukłon w stronę osób, które rzuciły palenie nie dalej niż 15 lat temu.


Źródło:

  1. Białostockie Centrum Onkologii
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA