Menu

W Białostockim Centrum Onkologii powstanie kolejny w Polsce Breast Cancer Unit

Białostockie Centrum Onkologii

Białostockie Centrum Onkologii (BCO) to jedyny specjalistyczny szpital onkologiczny w województwie podlaskim. Idea utworzenia w Białymstoku Breast Cancer Unit ma na celu ułatwienie dostępu do nowoczesnej diagnostyki i leczenia nowotworów piersi w oparciu o najnowocześniejsze standardy i rozwiązania chorym z obszaru północno-wschodniej Polski.

Budynek w którym powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Piersi, bo taką nazwę będzie nosić białostocki Breast Cancer Unit, zostanie przekazany BCO przez zarząd województwa podlaskiego. Zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie konieczne dla działalności tego typu placówki. Jeśli się uda, to niezbędne do tego środki zostaną przekazane przez Ministerstwo Zdrowia.

Powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Piersi w BCO jest zgodnie z sformułowaną kilkanaście lat temu, przez specjalistów z towarzystwa EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists), koncepcję tworzenia nowoczesnych, interdyscyplinarnych ośrodków posiadających kompleksowe możliwości w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki nad chorymi na raka piersi. Koncepcja ta została w 2006 roku wsparta oficjalnymi zaleceniami Komisji Europejskiej.

Breast Cancer Unit ma zapewnić kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę dla pacjentek z chorobami nowotworowymi piersi, tak aby cały proces leczenia przebiegał, w jednym miejscu, pod opieką zespołu specjalistów gwarantują sprawny i zgodny z najnowszymi standardami wiedzy proces leczenia. Specjalizacja takiego ośrodka oraz efekt synergii pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów jest gwarancją zdecydowanie lepszych wyników leczenia.

Należy się cieszyć z planu uruchomienia Breast Cancer Unit w Białymstoku, bo niestety liczba Breast Cancer Unit w Polsce wciąż jest o wiele za niska w stosunku do zaleceń UE. Jest ich tylko kilka, funkcjonują w Bydgoszczy, Gdyni, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu, podczas gdy powinno ich być kilkadziesiąt. Po jednym na każde 500 tysięcy mieszkańców Polski.


Źródło:

  1. Wrotapodlasia.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA