Menu

Beta-blokery poprawią przeżycie w grupie chorych z rakiem piersi

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Beta-blokery, nazywane także betaadrenolitykami, jest to grupa leków blokujących działanie noradrenaliny i adrenaliny na receptory beta 1 i beta 2 w organizmie ludzkim. Leki te wykorzystywane są zarówno w leczeniu choroby wieńcowej (zwolnienie rytmu serca wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen), jak też nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca oraz leczeniu objawowym nadczynności tarczycy.

Według wyników najnowszego badania klinicznego zaprezentowanego na European Breast Cancer Conference w Barcelonie przyjmowanie beta-blokerów zmniejsza ryzyko wystąpienia przerzutów odległych w grupie pacjentek z rakiem piersi. Eksperyment prowadzony przez Dr Des Powe z Nottingham University Hospital NHS Trust's Queen's Medical Centre wykazał zarówno zmniejszenie ryzyka wystąpienia przerzutów odległych, jak i wzrost odsetka przeżyć pięcioletnich w grupie pacjentek przyjmujących beta-blokery.

Do badania włączono pacjentki z rakiem piersi, które podzielono na trzy grupy: pacjentki z nadciśnieniem tętniczym - przyjmujące beta-blokery; pacjentki z nadciśnieniem tętniczym – przyjmujące inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi oraz pacjentki nie cierpiące na nadciśnienie, a tym samym nie przyjmujące żadnych środków farmakologicznych.

Wyniki eksperymentu pokazały, że w grupie chorych przyjmujących beta-blokery z powodu nadciśnienia tętniczego, ryzyko rozsiewu choroby nowotworowej i wystąpienia wznowy miejscowej spadło znacząco, obniżając tym samym ryzyko zgonu w tej grupie chorych o 71% w stosunku do pacjentek nie przyjmujących beta-blokerów. Otrzymane rezultaty są bardzo obiecujące, aczkolwiek wymagane są dalsze badania celem oceny leczniczej dawki beta-blokerów, analizy działań niepożądanych oraz zbadania interakcji pomiędzy beta-blokerami, a pozostałymi lekami stosowanymi w grupie pacjentek z rakiem piersi.


Źródło:

  1. Adfero: Beta-blockers could improve breast cancer survival; www.cancerresearchuk.org
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA