Menu

Biopsja płynna (Liquid Biopsy) pozwala przewidzieć odpowiedź na leczenie inhibitorami szlaków immunologicznych

logo American Association for Cancer Research

Na stronie American Association for Cancer Research opublikowano artykuł oparty na wynikach pracy Khagi i wsp. (http://clincancerres.aacrjournals.org/content/23/19/5729), omawiający ocenę wyników leczenia za pomocą immunoterapii w oparciu o badanie krążących we krwi komórek nowotworowych. Oceniano zarówno okres wolny od choroby nowotworowej jak i całkowity czas przeżycia.

Badanie wykazało, że zmiana ilości krążącego DNA z komórek nowotworowych jest związana z przewidywalnymi wynikami leczenia. Oceniając wyniki badania autorzy wskazują także, że biopsja płynna jest korzystniejszą formą diagnostyki niż np. biopsja igłowa przetrwałej zmiany nowotworowej i bardziej wiarygodna pod względem merytorycznym.


Źródło:

  1. Liquid Biopsies May Help Predict Response to Immune Checkpoint Inhibitors, AACR American Association for Cancer Research
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA