Menu

Porady żywieniowe poprawiają jakość życia pacjentów onkologicznych - poradnik

broszura Living well during cancer treatment - baner

Na stronie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej ESSO (European Society of Surgical Oncology) dostępna jest broszura omawiająca zagadnienia odżywiania pacjentów onkologicznych. Broszura została wydana z inicjatywy Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (European Cancer Patient Coalition).

Odżywianie jest jednym z zasadniczych elementów leczenia i rehabilitacji, które zwiększa zarówno efekty leczenia jak i ogranicza powikłania związane z terapią. Prawidłowe żywienie w chorobie nowotworowej wymaga ścisłej współpracy pomiędzy pacjentem, jego rodziną i lekarzem.

Odpowiedni dobór produktów, zapotrzebowanie białkowo-kaloryczne, zwiększone zapotrzebowanie w chorobie nowotworowej, wpływ odżywiania na ograniczanie występowania powikłań i wiele innych zagadnień poruszanych jest w poradniku dostępnym na stronach ESSO. Zawarte są też odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów onkologicznych pytania dotyczące prawidłowego i racjonalnego odżywiania.

W osobnym rozdziale omawiane są zagadnienia anoreksji i innych zachowań żywieniowych, będących objawami kacheksji nowotworowej. Zamieszczony na końcu słownik wyrażeń związanych z żywieniem pomaga w lepszym zrozumieniu zawartych w nim treści.

Broszura dostępna jest obecnie w języku angielskim, ale wydawca deklaruje jak najszybsze przetłumaczenie jej inne języki, w tym polski.


Źródła:

  1. Living Well during Cancer Treatmentet Nutrition Booklet, European Society of Surgical Oncology
  2. European Cancer Patient Coalition launches Patient Nutrition booklet, Living well during Cancer Treatment, ECPC
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia