Menu

Przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstało Centrum Leczenia Raka Tarczycy

08.07.2020

Centrum Leczenia Raka Tarczycy – nowa jednostka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Foto. Sylwia Mierzewska

Nowo powstała przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym jednostka jest odpowiedzią na rosnącą liczbę przypadków tego nowotworu w województwie pomorskim, wyraźnie większą, niż w pozostałych regionach Polski. U kobiet jest to szósty w kolejności spośród najczęściej występujących nowotworów złośliwych.

Rak tarczycy to jeden z niewielu nowotworów złośliwych, którego nowych przypadków odnotowuje się coraz więcej. W roku 2000 zapadalność wśród kobiet w Polsce wynosiła 4,7 nowych przypadków na 100 tys. ludności, a w 2017 było to już 12,0, czyli ponad dwukrotnie więcej. I chociaż trend ten utrzymuje się ostatnich dekadach w większości krajów na świecie, umieralność z powodu raka tarczycy pozostaje niska. Objawem choroby jest powoli rosnący, niebolesny guz tarczycy - początkowo niewyczuwalny i niepowodujący żadnych objawów. W miarę wzrostu guza powiększeniu mogą ulec także okoliczne węzły chłonne oraz pojawić się mogą chrypka czy trudności w przełykaniu.

- Ilość nowych zachorowań na raka tarczycy w województwie pomorskim jest większa, niż w pozostałych, dlatego tak istotne jest, by w naszym regionie powstała jednostka dedykowana pacjentom dotkniętym tą chorobą – mówi dr Piotr Wiśniewski, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy UCK. – W ostatnich latach zaszły liczne zmiany w sposobie leczenia pacjentów z rakiem tarczycy. Zależy nam, aby pacjenci mieli swobodny dostęp do najnowszych rozwiązań, zgodnych z aktualnymi standardami.

- Dużym problemem jest brak skoordynowanej opieki, skutkujący niepotrzebnymi wizytami, procedurami i kosztami - dodaje dr Maciej Śledziński, chirurg, który od wielu lat pomaga pacjentom z rakiem tarczycy - Pacjent może czuć się zagubiony w systemie, musi odwiedzić wiele ośrodków (w tym poza województwem), aby przejść całe leczenie. W naszym Centrum, dzięki wielodyscyplinarnej współpracy, diagnostyka i wdrożenie przebiega w sposób skoordynowany. Udoskonalamy dotychczasowe metody oraz wprowadzamy zupełnie nowe rozwiązania dedykowane leczeniu pacjentów z rakiem tarczycy. Dążymy także do tego, aby nasz pacjent mógł przejść cały proces leczenia, włącznie z terapią izotopową, w jednej lokalizacji.

W Centrum Leczenia Raka Tarczycy UCK endokrynolodzy, chirurdzy oraz medycy nuklearni ściśle współpracują z onkologami, radiologami, laryngologami, patomorfologami. Dedykowana ścieżka postępowania znacząco przyśpiesza wdrożenia odpowiedniej terapii, zaś współpraca specjalistów z wielu dziedzin sprzyja poprawie jakości i efektywności procesu leczenia. Centrum zapewnia kompleksową opiekę począwszy od rozpoznania, leczenia operacyjnego, leczenia uzupełniającego, aż po wieloletnią kontrolę skuteczności terapii. Istotnym elementem tej opieki jest także wsparcie psychologiczne, którego potrzebuje wiele osób w tym trudnym momencie życia.

Leczenie przebiega w kilku etapach. Początkowo lekarz z zespołu gromadzi i ocenia wszystkie dane kliniczne oraz zleca badania niezbędne do potwierdzenia choroby oraz oceny stanu jej zaawansowania. Następnie podczas konsylium, w którym uczestniczy wielu specjalistów, ustalany jest indywidualny plan leczenia. Większość pacjentów rozpocznie leczenie od zabiegu operacyjnego, gdyż jest to najskuteczniejszy sposób leczenia raka tarczycy. Krótko po operacji mają miejsce wizyty kontrolne oraz zbiera się ponownie konsylium, podczas którego oceniane są efekty dotychczasowego postępowania oraz ustalany dalszy plan opieki.

Szczególną rolę w leczeniu raka tarczycy odgrywa terapia izotopowa przy użyciu radioaktywnego izotopu jodu. W chwili obecnej pacjenci wymagający tego rodzaju leczenia kierowani są do współpracujących ośrodków poza naszym województwem. W Szpitalu UCK powstaje oddział terapii izotopowej, w którym w perspektywie kilku miesięcy będzie możliwe leczenie izotopowe raka tarczycy, na co od długiego czasu czekają pacjenci.

Aby skorzystać z leczenia w Centrum, pacjenci, których wynik biopsji guza tarczycy może wskazywać na nowotwór złośliwy, proszeni są o kontakt z koordynatorem opieki, p. Alicją Tarasewicz, mailowo raktarczycy@uck.gda.pl lub telefonicznie pod nr 58 349 30 84. Potrzebne będzie skierowanie do poradni chirurgicznej lub endokrynologicznej z dopiskiem “Centrum Leczenia Raka Tarczycy” lub karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) kierująca do jednej z tych poradni. Na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące przyjęć do Centrum znajdują się stronie internetowej raktarczycy.uck.pl.


Źródło:

  1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
» więcej aktualności medycznych