Menu

Aktywność fizyczna w trakcie chemioterapii w raku piersi i raku jelita grubego jest korzystna dla pacjentów

ćwiczenia fizyczne

Badacze z ośrodka medycznego w Utrechcie, Holandia, oceniali korzyści z wykonywania ćwiczeń fizycznych w trakcie chemioterapii w grupie chorych z rakiem piersi i rakiem jelita grubego.

Dotychczasowe podejście lekarzy polegało na zalecaniu pacjentom ograniczenia aktywności fizycznej i prowadzeniu oszczędzającego trybu życia. Obecnie zaleca się motywowanie pacjentów do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które mają wpływ nie tylko na poprawę zdrowia fizycznego, ale także również psychicznego dając efekt poprawy jakości życia – "quality of life".
W randomizowanym badaniu holenderskim, rozpoczętym 4 lata temu, dla 70 z 128 chorych zakwalifikowanych do chemioterapii (opracowano 18-tygodniowy program aktywności fizycznej, (140 minut tygodniowo, 20 minut dziennie). Dwa razy w tygodniu pacjenci przechodzili cykl ćwiczeń pod opieką fizykoterapeuty, w pozostałe dni ustalone ćwiczenia wykonywali sami w domu. Pozostałych 58 chorych stanowiło grupę kontrolną, prowadzącą oszczędzający tryb życia w trakcie chemioterapii.

Wyniki badania wykazały, że osoby wykonujące ćwiczenia fizyczne w trakcie chemioterapii wykazywały mniejsze zmęczenie terapią aniżeli osoby prowadzące w czasie chemioterapii oszczędzający tryb życia. Dodatkowo wykazano ogólną poprawę zdrowia i jakości życia w tej grupie pacjentów.
Autorzy zwracają także uwagę na wyniki innych prac w tym temacie: analiza 34 badań klinicznych oceniających wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie w trakcie chemioterapii z powodu różnych nowotworów u ponad 4.300 pacjentów wykazała ogólnie zmniejszenie poczucia zmęczenia.

Badacze zwracają uwagę, że pacjenci przyjmujący chemioterapię są narażeni na powikłania w postaci chorób sercowo-naczyniowych. Dotyczy to zwłaszcza kobiet z rakiem piersi, u których w leczeniu zastosowano antracykliny (np. doksorubicyna, daunorubicyna, epirubicyna, mitoksantron). Planowane są dalsze badania mające na celu uzyskanie odpowiedzi, czy zwiększona aktywność fizyczna działa ochronnie na powikłania sercowo-naczyniowe chemioterapii.


Źródło:

  1. Exercising During Chemotherapy for Breast or Colon Cancer Has Long-Term Benefits, ASCO - American Society of Clinical Oncology, February 2018
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA