Menu

Cięcie wodą

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Firma ERBE opracowała narzędzie chirurgiczne służące do bezpiecznego zabiegu wycięcia części wątroby. Narzędzie to nosi nazwę „noża wodnego” (Water Jet). Zabiegi wykonuje się używając wąskiego, ale bardzo silnego strumienia wody, który rozbija „luźne” komórki” narządów miąższowych, takich jak wątroba, nie uszkadzając tkanek „zbitych”, do których należą ściany naczyń krwionośnych i żółciowych. Pozwala to na ich uwidocznienie bez przypadkowego przecięcia i podwiązanie bez narażania pacjenta na nadmierne krwawienie.

Nóż wodny stosuje się także w innych zabiegach, gdzie trzeba delikatnie preparować tkanki. Do takich zabiegów należy m.in. preparowanie tkanek odbytnicy czy otrzewnej na przeponie w przypadku obecnych na niej przerzutów nowotworowych. Co ciekawe, użycie tej technologii nie jest związane z wysoka temperaturą, co zapobiega uszkodzeniom okolicznych tkanej przy ich preparowaniu, jak to się dzieje gdy używa się elektrokoagulacji.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA