Menu

Certyfikat Lung Cancer Center dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy

02.06.2022

Centrum Onkologii w Bydgoszczy

W dniach 16-17 maja 2022r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbył się audyt Ośrodka Narządowego Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca. Został przeprowadzony przez dr med. Svena Seiferta, dr med. Helgea Bischoffa oraz dr med. Martina Utziga z Niemiec. W wyniku pomyślnego przebiegu audytu Centrum Onkologii przyznano certyfikat Lung Cancer Center.

To ogromne wyróżnienie i prestiż dla bydgoskiego ośrodka. Prof. Janusz Kowalewski, Dyrektor Centrum Onkologii dziękuje wszystkim zaangażowanym w powstanie Multidyscyplinarnego Centrum Raka Płuca osobom.

Proces przygotowania do audytu Ośrodka Narządowego Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca był dość żmudny. Dostosowanie polskich warunków do wymagań certyfikacji Centrum Raka Płuca (Lung Cancer Centre Bydgoszcz) spowodowało wiele zmian organizacyjnych, zakup dodatkowego sprzętu i zatrudnienie nowych pracowników zajmujących się realizacją zadań ośrodka oraz zapewniających pacjentom dodatkowy komfort i fachową opiekę medyczną, socjalną oraz psychoonkologiczną.

Dla zapewnienia naszym pacjentom pełnej oferty diagnostyki, leczenia operacyjnego, kwalifikacji i przeprowadzenia leczenia onkologicznego (radioterapii, chemioterapii) oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa musieliśmy dostosować nasze procedury i organizację pracy do europejskich standardów.

Autorem wymagań i zarazem ośrodkiem certyfikującym jest Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Chirurgii Klatki Piersiowej i Niemieckim Towarzystwem Oddechowym.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych