Menu

Nowe inwestycje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

04.03.2021

Centrum Onkologii w Bydgoszczy

W najbliższych latach Centrum Onkologii w Bydgoszczy będą miały miejsce nowe, znaczące inwestycje w infrastrukturę. Powstanie zupełnie nowy czterokondygnacyjny budynek przeznaczony na potrzeby leczenia chemioterapią. Poważnej modernizacji ulegnie również budynek główny szpitala.

Zgodnie z założeniami projektu rozbudowany zostanie budynek główny szpitala, w wyniku czego w nowych, dopasowanych do wymagań współczesnej medycyny, pomieszczeniach rozpoczną działalność: Dział Sal Operacyjnych, Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Zakład Endoskopii, Apteka Szpitalna oraz Dział Centralnej Sterylizacji.

Natomiast w nowo wybudowanym obiekcie powstanie Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych. W 4-kondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej ponad 7500 m2 zaplanowano stworzenie: Ambulatorium Chemioterapii z gabinetami lekarskimi i 70 stanowiskami do podawania cytostatyków, 52 łóżkowy Oddział Kliniczny Onkologii z wydzieloną częścią 9 zespołów izolatek dla pacjentów o obniżonej odporności a także nowoczesna 5 stanowiskowa Pracownia Cytostatyczna z niezbędną infrastrukturą, wyposażona w komory laminarne oraz w robota do cytostatyków.

Ogólna powierzchnia użytkowa inwestycji wynosi 20.000 m2. Koszt realizacji projektu został oszacowany na ok. 300 mln zł. W lutym nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej wykonania projektu inwestycji. Po ukończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczną się prace budowlane, a następnie etap wyposażania w sprzęt i aparaturę. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na rok 2025.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA