Menu

Profesor Janusz Kowalewski z „Sukcesem Roku”!

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Dyrektor Centrum Onkologii prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski został wybrany na Menedżera Roku 2019 w Ochronie Zdrowia! Jego kandydaturę w tym prestiżowym konkursie zgłosił Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Tytuł Menedżera Roku jest podsumowaniem dotychczasowych wysiłków Dyrektora w zarządzaniu placówką.

Już po raz dziewiętnasty Wydawnictwo Termedia zorganizowało konkurs „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”. W tym roku w kategorii placówek publicznych bezkonkurencyjny okazał się być Dyrektor naszego Centrum Onkologii! (Tytuł Menedżera Roku 2019 prof. Janusz Kowalewski uzyskał ex aequo z Jakubem Kraszewskim, dyrektorem naczelnym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku - uzupełnienie informacji od redakcji serwisu Onkonet.)

Zanim został wyłoniony laureat na najlepszych uczestników konkursu czekały dwa etapy. W pierwszym z nich należało przygotować ankietę, w której trzeba było wskazać swoje największe osiągnięcia zarządcze, wykształcenie, uzyskane nagrody i wyróżnienia oraz plany organizacyjne na najbliższe lata.

W skład kapituły konkursu wchodziło 29 ekspertów m.in. byli ministrowie zdrowia, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości, prezesi stowarzyszeń oraz dyrektorzy szpitali. Niezależne gremium po analizie nadesłanych zgłoszeń do kolejnego etapu kwalifikowało już tylko wybranych kandydatów. Tym razem uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do przedstawienia swoich ubiegłorocznych osiągnięć podczas 10 minutowej prelekcji. Prof. Janusz Kowalewski w swoim wystąpieniu zaprezentoał między innymi nowoczesną metodę napromieniania kobiet z nowotworem piersi, radiochirurgię i radioterapię sterotaktyczną oraz innowacyjne badania w zakresie diagnostyki genetycznej nowotworów.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 2000r. rozpoczął pracę w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W bydgoskim ośrodku zbudował Oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem nowotworów płuca. Od roku 2000 był Koordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych, zaś 01 października 2012 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy). W macierzystym Oddziale rozwijał nowoczesne techniki operacyjne w tym Lobectomy VATS. W latach 2013-2014 pełnił funkcję Dyrektora ds. Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Od 2014 roku Dyrektor Centrum Onkologii. W uznaniu Zasług został wybrany w 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów na Prezesa Elekta. W 2019r. nagrodzony Złotym Medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA