Menu

Oddział Badań Wczesnych Faz szansą na innowacyjne leczenie onkologiczne

Oddział Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Fotografia: Centrum Onkologii w Warszawie  

Oddział Badań Wczesnych Faz (OBWF) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie już od roku daje pacjentom onkologicznym wyjątkową szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii, które do tej pory były niedostępne w Polsce. 10 badań klinicznych wczesnych faz, 125 pacjentów biorących w nich udział – to pierwsze efekty rocznej działalności OBWF.

Medycyna stale się rozwija, poszukując coraz skuteczniejszych terapii. Badania kliniczne także te we wczesnej fazie są często jedyną szansą dla pacjentów, u których zawiodło standardowe leczenie. Dzięki powołaniu OBWF, od roku polscy pacjenci mogą skorzystać z innowacji medycznych w swoim kraju. W tak wrażliwym obszarze badań klinicznych, jakim jest onkologia, niezwykle istotne jest zaplecze medyczne Centrum Onkologii-Instytutu, które daje możliwość wsparcia chorych na każdym etapie naszych działań – mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz. – Udział w badaniu klinicznym wczesnej fazy jest niepowtarzalną szansą dla pacjentów. Dla wielu z nich, jest to jedyna możliwość na dostęp do najnowocześniejszych terapii – niezarejestrowanych oraz niefinansowanych jeszcze ze środków publicznych.

Oddział Badań Wczesnych Faz to pierwszy w Polsce nowoczesny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz w obszarze onkologii z pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Oddział Badań Wczesnych Faz dedykowany onkologii, umożliwił Centrum Onkologii-Instytutowi, w ramach którego działa ośrodek, wejście do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków. Jednocześnie oddział daje pacjentom onkologicznym szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii. OBWF jest współtworzony przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych. Oddział Badań Wczesnych Faz jest pierwszą tego typu w Polsce jednostką realizującą onkologiczne badania kliniczne wczesnych faz, wykorzystującą potencjał Centrum Onkologii – Instytutu oraz instytucji partnerskich.

Oddział powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, oraz firmą Roche Polska, dla której badania i rozwój są kluczowym obszarem działalności w Polsce. Tylko w ostatnich 3 latach inwestycje firmy Roche Polska w obszar R&D wyniosły ponad 1,7 mld złotych.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA