Menu

Samobadanie i badanie lekarskie najbardziej przydatne w wykrywaniu wznowy czerniaka

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Na podstawie danych uzyskanych z Thomas Jefferson University i University of North Carolina, USA oceniano, jakie czynniki wpływają na wznowę czerniaka w II stopniu zaawansowania.

U 171 pacjentów na 581 badanych (29,4%) stwierdzono wznowę nowotworu. Najczęstszym umiejscowieniem wznowy czerniaka były węzły chłonne (30%), przerzuty do płuc (27%) i przerzuty in-transit (18%). Wznowa czerniaka została wykryta przez samych chorych (40%) oraz ich lekarzy (30%).

Rutynowe badania diagnostyczne wykonywane w okresie obserwacji po leczeniu nie miały takiego wpływu na wykrycie wznowy jak samobadanie i badanie wykonywane przez lekarza.


Źródło:

  1. Berger A. i wsp.: Patient Symptoms Are the Most Frequent Indicators of Recurrence in Patients with American Joint Committee on Cancer Stage II Melanoma. J Am Coll Surg 2017, Jan 13
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA