Menu

Radioterapia zmniejsza o 70% ryzyko wznowy miejscowej u pacjentek z przedinwazyjnym rakiem piersi (DCIS)

logotyp American Society for Radiation Oncology (ASTRO)

Ryzyko wznowy po operacji oszczędzającej u pacjentek z rakiem piersi w stadium przedinwazyjnym jest niskie, ale można je jeszcze bardziej zmniejszyć stosując dodatkowo radioterapię. Są to wnioski wynikające z raportu z prowadzonych przez 12 lat badań klinicznych porównującego ryzyko wznowy miejscowej po leczeniu przedinwazyjnego raka piersi (DCIS) „good risk”.

Przedinwazyjny rak piersi DCIS "good risk" – został zdefiniowany przez zespół badawczy jako nowotwór znaleziony tylko na mammografii lub przypadkowo podczas biopsji piersi z innego powodu. Ryzyko wznowy miejscowej po zabiegu chirurgii oszczędzającej pierś u pacjentek z nowotworem w takim stadium jest bardzo niskie. Jednak u pacjentek, które poddały się dodatkowo radioterapii całej piersi oraz tych które przyjmowały tamoxifen, odnotowano najniższy odsetek wystąpienia wznowy miejscowej.

Należy jednak pamiętać, że nawet u tych pacjentek które nie otrzymały żadnego dalszego leczenia po operacji chirurgicznej, nie odnotowano sytuacji zagrażających życiu (jakkolwiek występowały przypadki wznowy nowotworu, gdzie w przypadku braku monitorowania nawrotu choroby sytuacja mogłaby być mniej korzystna).

"Myślę, że najbardziej zaskakujące było to, że odsetek nawrotów u pacjentek u których wykonano radioterapię był tak niski. Zastosowanie radioterapii spowodowało zmniejszenie częstości występowania wznowy raka o ponad 70 procent, było to znacznie więcej niż oczekiwaliśmy" - powiedziała Beryl McCormick, MD, FASTRO, główna badaczka wieloetapowego badania NRG Oncology / RTOG, profesor radioterapii na Cornell University w Nowym Jorku.

"Wyniki tych badań powinny być przesłanką do poważnej dyskusji między lekarzem i pacjentem, obejmującej zarówno korzyści, jak i ryzyko oraz komfort pacjenta" - podsumowuje dr McCormick. "Każdy z nas ma inną definicję tego, co jest akceptowalnym ryzykiem" – powiedziała - "Niektóre pacjentki z DCIS będą chciały poddać się dodatkowo radioterapii. Ale dla innych ryzyko wznowy nowotworu jest na tyle niskie, że mogą zdecydować się poprzestać na leczeniu chirurgicznym”


Źródło:

  1. American Society for Radiation Oncology (ASTRO)
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA