Menu

Elektrochemioterapia - leczenie zaawansowanego czerniaka w Dolnośląskim Centrum Onkologii

Dolnośląskie Centrum Onkologii - logo

Na początku września w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu przeprowadzono pierwsze zabiegi elektrochemioterapii u pacjentów chorych na czerniaka.

Metoda ta polega na skojarzeniu chemioterapii systemowej z elektroablacją guza. Prąd zmienny biegnący poprzez elektrody wprowadzone do guza nowotworowego doprowadza do rozrzedzenia struktury błony komórkowej komórki nowotworowej i umożliwia w ten sposób przejście leku przeciwnowotworowego (bleomycyna lub cisplatyna) jej do wnętrza. W następstwie tego komórka nowotworowa ulega zniszczeniu.

Wykorzystując nowe urządzenie – IGEA Cliniporator – lekarze z DCO mają możliwość śródoperacyjnego podania chemioterapeutyków bezpośrednio do zmian nowotworowych. Ta nowa metoda leczenia pozwala uzyskać wielokrotnie większe stężenie leków przez co jest bardziej efektywna. Lekarze podkreślają, że jest to bezpieczna metoda leczenia, małoinwazyjna a ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych jest znikome.

DCO jako jedyny ośrodek onkologiczny na Dolnym Śląsku dysponuje takim urządzeniem, jest to drugi taki aparat w Polsce. Aparat ten jest częścią wyposażenia nowo powstającego Oddziału Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków, który oficjalnie rozpocznie działalność w styczniu 2019 roku.

We wrześniu zabieg elektrochemioterapii zastosowano u trzech pacjentów DCO leczonych z powodu czerniaka. Elektrochemioterapia przeznaczona jest przede wszystkim dla osób z nieoperacyjnymi przerzutami do skóry z powodu czerniaka, zaawansowanego raka skóry lub raka piersi.

Niestety obecnie metoda ta nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trwają starania o objęcie jej refundacją NFZ.


Źródło:

  1. Dolnośląskie Centrum Onkologii
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA