Menu

Dekada postępu w leczeniu raka nerki

Konferencja Dekada postępu w leczeniu raka nerki

Ostatnia dekada przyniosła znaczący postęp w leczeniu raka nerki. Badania kliniczne pozwoliły na lepsze zrozumienie patofizjologii tego nowotworu, opracowanie innowacyjnych terapii celowanych oraz mniej inwazyjnych metod operacyjnych, które dają szansę pacjentom na lepsze i dłuższe życie, nawet w zaawansowanym stadium choroby.

- Rak nerki to nowotwór bardzo zróżnicowany. U jednych pacjentów rak nerki przebiega łagodnie, podczas gdy inni umierają z jego powodu w ciągu krótkiego czasu. By lepiej zrozumieć szeroko pojęte problemy patofizjologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne tego nowotworu, naukowcy wciąż prowadzą badania, a ich efektem są nowe metody diagnostyki i leczenia raka nerki – mówi Tadeusz Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.

Co warto wiedzieć o raku nerki?

W Polsce każdego roku zostaje zdiagnozowany u około 2,5 tys. mężczyzn i u blisko 1,8 tys. kobiet. Występuje najczęściej u osób powyżej 50 roku życia. Rak nerki ma podstępny przebieg i rozwija się bezobjawowo na wczesnym etapie, co utrudnia rozpoznanie choroby. Objawy są niespecyficzne: to najczęściej uczucie osłabienia ogólnego, stany podgorączkowe lub gorączka, utrata masy ciała, zmęczenie, uczucie rozbicia. Jednymi z najbardziej specyficznych objawów są krwiomocz, wyczuwalny guz w okolicy nerki, czy ból brzucha.

Skutecznym sposobem wczesnego wykrywania tego nowotworu jest badanie USG jamy brzusznej (choć jak zaznaczają eksperci, USG nie jest formalnie uznane za metodę przesiewową w kierunku wykrywania tego nowotworu). W 40-60% przypadków rozpoznanie następuje w trakcie rutynowych badań kontrolnych lub badań przeprowadzanych z innych powodów. Dzięki rozpowszechnieniu regularnych badań USG jamy brzusznej rak nerki mógłby być wykrywany stosunkowo wcześnie.

- W krajach Unii Europejskiej zdecydowana większość przypadków tego nowotworu wykrywana jest we wczesnym stadium, co zwiększa możliwości jego wyleczenia. Warto zatem okresowo wykonywać USG jamy brzusznej – powiedział dr hab. Jakub Dobruch, Kierownik Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Mechanizm powstawania raka nerki wciąż nie jest znany, naukowcy wskazują jednak na czynniki zwiększające ryzyko jego wystąpienia: palenie papierosów (szacuje się, że około 30% nowotworów nerki u mężczyzn i około 24% u kobiet ma związek z paleniem tytoniu); ekspozycja na czynniki chemiczne (m.in. rozpuszczalniki trójchloroetylenowe, barwniki, garbniki do skóry, przetwórstwo ropy naftowej); otyłość, nadciśnienie tętnicze, długotrwałe spożywanie leków przeciwbólowych, czynniki rodzinne np. wielotorbielowatość nerek (stanowią 2% zachorowań), mutacje genetyczne.

Jak zmienia się perspektywa osób chorujących na raka nerki?

Podstawową metodą leczenia jest chirurgiczne usunięcie nerki. Kiedy jednak choroba jest w stadium zaawansowanym i dochodzi do przerzutów, konieczne jest zastosowanie farmakoterapii. Obecnie od 25-50% przypadków raka nerki rozpoznaje się ciągle w stadium zaawansowanym. Jeszcze 10 lat temu taka diagnoza oznaczała bardzo niekorzystne rokowania dla pacjentów. W tej chwili duży postęp wiąże się z najnowszymi metodami leczenia, polegającymi na zastosowaniu tzw. terapii celowanych.

- Postęp medycyny sprawia, że obecnie pacjenci z rakiem nerki mają szansę żyć coraz dłużej i lepiej niż zaledwie 10 lat temu. Wiąże się to z wcześniejszym rozpoznawaniem choroby oraz stosowaniem nowych metod leczenia. Dzięki nim możliwe staje się znaczące wydłużenie życia chorym nawet z zaawansowanym rakiem nerki, a od niedawna również u chorych w drugiej linii leczenia – powiedział dr n. med. Jakub Żołnierek z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie.

Wiedza pacjentów na temat choroby, wykrywania i sposobów jej leczenia jest wciąż niewystarczająca. Tymczasem postęp, który dokonuje się na naszych oczach, otwiera nowe możliwości przed tymi, którzy usłyszą rozpoznanie raka nerki.

Spotkanie dla mediów

Wiedza pacjentów na temat choroby, wykrywania i sposobów jej leczenia jest wciąż niewielka. Tymczasem postęp medycyny otwiera nowe możliwości przed osobami, które usłyszą diagnozę raka nerki.

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” oraz Polskie Towarzystwo Urologiczne zapraszają na spotkanie prasowe pt. „Dekada postępu w leczeniu raka nerki – wyzwania i szanse dla polskich pacjentów” w dniu 6 kwietnia, które odbywa się w związku z rozpoczynającą się w Warszawie International Kidney Cancer Coalition Conference, międzynarodową konferencją organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia osób z rakiem nerki.

O wyzwaniach związanych z leczeniem raka nerki oraz szansach, jakie przed pacjentami otwierają nowe możliwości leczenia, będą mówić:

  • Z perspektywy urologa – dr hab. Jakub Dobruch, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Kierownik Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  • Z perspektywy onkologa – dr Jakub Żołnierek, Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii w Warszawie
  • Z perspektywy pacjenta – Tadeusz Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” oraz Marcin Włodarczyk, pacjent z rakiem nerki oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”
  • Z perspektywy międzynarodowej - Anne Wilson, członek Zarządu International Kidney Cancer Coalition

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” od 2012 roku prowadzi edukację dla szerokiej rzeszy obywateli w zakresie podstawowej wiedzy o chorobach nowotworowych nerek, pęcherza moczowego, prostaty i jąder, przerzutów nowotworu do kości. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego oraz upowszechnianie wiedzy medycznej dla wdrażania nawyków wczesnego wykrywania choroby, diagnostyki i profilaktyki leczenia. Więcej informacji: www.gladiator-prostata.pl, telefon zaufania dla pacjentów: 502 438 648


Polskie Towarzystwo Urologiczne to istniejące od 1949 roku stowarzyszenie o charakterze naukowym i społeczno-zawodowym. Główne cele Towarzystwa to praca nad postępem urologii, szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii oraz współpracujących z urologami, zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie urologii do pracy naukowej. Polskie Towarzystwo Urologiczne zajmuje się również współpracą z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii oraz pielęgnowaniem tradycji i upowszechnianiem wiedzy o historii urologii polskiej. PTU prowadzi własną działalność wydawniczą oraz zajmuje się organizacją kongresów, sympozjów i innych wydarzeń urologicznych.


Źródło:

  1. Polskie Towarzystwo Urologiczne
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA