Menu

Diagnostyka genetyczna na najwyższym poziomie!

Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej BCO

foto: Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej Bydgoskiego Centrum Onkologii już od dwóch lat jest oceniany w kolejnych międzynarodowych kontrolach jakości jako jedno z najlepszych laboratoriów w Europie.

W przeprowadzonej ostatnio, przez UK NEQAS w Wielkiej Brytanii, Międzynarodowej Ocenie Jakości Badań Genetycznych obejmującej 137 laboratoriów z całej Europy uzyskał maksymalną możliwą ocenę.

Zakład zajmuje się diagnostyką genetyczną z zakresu medycyny personalizowanej, badaniami wdrożeniowymi medycyny translacyjnej oraz biobankowaniem (ctDNA, miRNA).

Pod tymi nazwami kryją się najnowocześniejsze metody diagnostyczne oparte na profilu molekularnym raka. Dzięki tego typu badaniom możemy dowiedzieć się, czy dana choroba będzie wrażliwa, lub czy będzie oporna na konkretny rodzaj chemioterapii i dobrać dzięki temu najskuteczniejsze dla danego pacjenta leczenie – metoda ta nosi nazwę terapii celowanej.

Zakład dostarcza informacji niezbędnych przy kwalifikacji pacjentów do terapii celowanej w leczeniu:
- raka piersi,
- niedrobnokomórkowego raka płuca,
- raka jelita grubego,
- czerniaka złośliwego,
- glejaka,
- nowotworów wywodzących się z limfocytów B,
- mięsaka Ewinga,
- nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST).


Źródło:

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA