Menu

Dzień Otwarty Centrum Chorób Piersi w UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

W ramach „Różowego października”, miesiąca dedykowanego profilaktyce raka piersi, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zaprasza na Dzień Otwarty Centrum Chorób Piersi.

Dzień Otwarty Centrum Chorób Piersi to wydarzenie, do uczestnictwa w którym UCK zaprosiło przedstawicieli okolicznych samorządów, kół Amazonek oraz Fundację OMEALife, którym chce opowiedzieć o sposobach diagnostyki i leczenia nowotworów piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz wskazać obszary, w jakich potrzebne jest wsparcie.

O sposobach diagnostyki i leczenia chorób piersi opowiedzą:
- dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka - pełnomocnik dyrektora naczelnego ds. raka piersi,
- dr Jarosław Skokowski - chirurg onkologiczny,
- mgr Grażyna Suchodolska - breast nurse - pielęgniarka dedykowana pacjentom z chorobami piersi.

Swoją obecność potwierdzili już m.in. Danuta Wałęsa oraz prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, oraz przedstawiciele samorządów województwa pomorskiego.

Wydarzenie odbędzie się 2 października 2018 o godz. 11.00 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku, budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa (I piętro, przy restauracji Witaminka).


Źródło:

  1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA