Menu

Elastografia – nowoczesne badanie piersi

aparat usg firmy Toshiba

Fotografia: Toshiba

Wcześnie wykryty rak piersi może być skutecznie leczony, jednak program badań przesiewowych finansowanych przez NFZ, opartych o badania mammograficzne, jest adresowany do kobiet w wieku 50 - 69 lat. Pojawia się istotne pytanie - co z młodszymi kobietami, które również chcą zadbać o swoje zdrowie? Przecież zmiany nowotworowe mogą wystąpić także przed 50 rokiem życia.

W szczególnych sytuacjach można wykonać rezonans magnetyczny piersi, ale podstawowym badaniem jest ultrasonografia piersi. O ile samobadanie piersi pozwala na wyczucie zmian guzowatych o średnicy około 1 cm, o tyle ultrasonografia umożliwia wykrycie zmian znacząco mniejszych. Jest to badanie szczególnie polecane dla kobiet z dużą ilością tkanki gruczołowej w piersi, nawet powyżej 50 roku życia, gdy badanie mammograficzne nie ma wartości diagnostycznej - zbyt duża ilość zbitej tkanki gruczołowej uniemożliwia zidentyfikowanie zmian nowotworowych na obrazie mammograficznym.

W takich przypadkach wykonanie ultrasonografii jest tym bardziej istotne, jako że kobiety, których piersi są zbudowanej z bardzo obfitej tkanki gruczołowej, są bardziej narażone na ryzyko rozwinięcia się raka tego gruczołu aniżeli kobiety, u których przeważa w piersiach tkanka tłuszczowa[1].

Nowoczesne aparaty USG pozwalają na zastosowanie nowej metody obrazowania ,skojarzonej z ultrasonografią, jaką jest elastografia. Elastografia umożliwia nie tylko wykrycie guza piersi, ale jednocześnie pokazuje, czy jest to guz łagodny czy złośliwy[2]. Badanie to opiera się na ocenie twardości (sztywności) guza, co różnicuje raka od zmian nienowotworowych. Guz nowotworowy jest w elastografii twardszy, co jest pokazane na monitorze ultrasonografu jako kolor niebiesko-zielony. Zmiany łagodne, bardziej miękkie, dają obraz w postaci koloru zielono-żółtego.


Obraz tkanki w badaniu elastograficznym

Fot. 1 - Obraz tkanki w badaniu elastograficznym, źródło: www.ultrasoundcases.info


Badanie nie jest bolesne dla pacjentki, pozwala natomiast na uzyskanie daleko bardziej precyzyjnych danych obrazu piersi niż klasyczna ultrasonografia. Pozwala także na ocenę, czy ilość tkanki gruczołowej pozwala na diagnostyczne wykonanie mammografii. W przypadku, gdy ilość tkanki gruczołowej jest bardzo duża, może być konieczne wykonanie badania rezonansem magnetycznym, który w takich sytuacjach będzie bez wątpienia skuteczniejszym badaniem niż mammografia.

Do wskazań do wykonania ultrasonografii w połączeniu z elastografią dla oceny zmian guzowatych w piersiach należą:
- obfita ilość tkanki gruczołowej w piersiach,
- młody wiek osoby badanej,
- długoletnie przyjmowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych (piersi dłużej zachowują budowę gruczołową).


Źródła:

  1. Jeffers A., i wsp.: Breast cancer risk and mammographic density assessed with semiautomated and fully automated methods and BI-RADS. Radiology 2017 (przyjęta do druku)
  2. Ng W. i wsp.: Shearwave elastography increases diagnostic accuracy in characterization of breast lesions. Medicie 2016;95:1-10.l
» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA