Menu

Enzym lakaza - przełom w leczeniu raka szyjki macicy?

zespół naukowców z UMCS

Naukowcy z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzą badania nad nowatorskim zastosowaniem enzymu lakaza produkowanego przez grzyb Cerrena unicolor.

Ostatnie doniesienia naukowe wskazują na możliwość zastosowania tego enzymu, jako substancji o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwwirusowym. Prowadzone przez naukowców z UMCS badania wykazały, że enzym niszczy komórki nowotworowe raka szyjki macicy. Badaniu poddano odziaływanie aktywnej formy lakazy wyizolowanej z grzyba należącego do grupy białej zgnilizny drewna – Cerrena unicolor na ludzkie komórki raka szyjki macicy stwierdzając silne działanie cytotoksyczne.

Należy pamiętać, że przedstawione przez naukowców z Lublina wyniki dotyczą badań w warunkach in vitro z zastosowaniem linii komórkowej. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie kolejnych eksperymentów z zastosowaniem innych linii komórkowych wywodzących się z tego nowotworu, bądź też materiału klinicznego pobranego od pacjentek. W następnej kolejności planowane są badania in vivo.

Dotychczasowe wyniki badań napawają optymizmem i mogą prowadzić do stworzenia skutecznego leku na raka szyjki macicy.


Źródło:

  1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA