Menu

Europejski Kodeks Praktyki Onkologicznej: celem obrona praw pacjentów onkologicznych w całej Europie

22.04.2021

European Cancer Organisation - logo

Europejska Organizacja ds. Walki z Rakiem rozpoczęła 21 kwietnia 2021 roku nową inicjatywę - Europejski Kodeks Praktyki Onkologicznej - na rzecz wzmocnienia pacjentów chorujących na raka wskazując w dziesięciu kluczowych prawach, czego pacjenci z rakiem w Europie powinni oczekiwać od swojego systemu opieki zdrowotnej.

Kodeks został opracowany, aby pomóc każdej osobie chorej na raka w całej Europie w uzyskaniu jak najlepszego leczenia, opieki oraz wsparcia.

Europejski Kodeks Praktyki Onkologicznej to zorientowany na obywatela i pacjenta manifest zawierający podstawowe wymagania dobrej praktyki klinicznej w zakresie leczenia chorób nowotworowych w celu poprawy wyników leczenia europejskich pacjentów onkologicznych.

Został opracowany wspólnie przez zespół pacjentów onkologicznych, rzeczników pacjentów oraz specjalistów onkologicznych. Ma swoje korzenie w Europejskiej Karcie Praw Pacjentów Onkologicznych, która została ogłoszona w Parlamencie Europejskim w Światowy Dzień Walki z Rakiem w 2014 roku.

Europejski Kodeks Praktyki Onkologicznej koncentruje się na informowaniu i pomocy pacjentom chorym na raka na wszystkich etapach ich choroby i leczenia. Definiuje 10 kluczowych, nadrzędnych praw, a w szczególności wskazuje, czego pacjenci powinni oczekiwać od swojego systemu opieki zdrowotnej, aby mogli osiągnąć jak najlepsze wyniki leczenia.
1. Równy dostęp
Masz prawo do: Równego dostępu do możliwie najlepszej opieki onkologicznej, w tym prawo do drugiej opinii lekarskiej.

2. Informacja
Masz prawo do: Informacji o Twojej chorobie i zastosowanym leczeniu od leczącego Cię zespołu medycznego oraz pochodzącej z innych wiarygodnych źródeł, w tym od specjalistycznych i pacjenckich organizacji.

3. Jakość opieki, fachowość i uzyskiwane wyniki
Masz prawo do: Informacji na temat jakości i bezpieczeństwa leczenia, poziomu wiedzy specjalistycznej i wyników leczenia osiąganych dla danego typu raka w ośrodku, w którym się leczysz.

4. Specjalistyczna opieka multidyscyplinarna
Masz prawo do: Opieki przez wyspecjalizowany multidyscyplinarny zespół, najlepiej w ramach wielospecjalistycznego ośrodka onkologicznego.

5. Wspólne podejmowanie decyzji
Masz prawo do: Udziału w podejmowaniu decyzji przez opiekujący się Tobą zespół medyczny na temat wszystkich aspektów leczenia i opieki.

6. Badania i innowacje
Masz prawo do: Otrzymywania informacji o istotnych dla Ciebie toczących się badaniach klinicznych oraz kryteriach kwalifikacyjnych do udziału w tych badaniach.

7. Jakość życia
Masz prawo do: Omówienia z zespołem medycznym swoich priorytetów i preferencji, aby osiągnąć możliwie najlepszą jakość życia.

8. Zintegrowane leczenie wspomagające i paliatywne
Masz prawo do: Optymalnego leczenia wspomagającego i paliatywnego na każdym etapie Twojej choroby.

9. Wychodzenie z choroby i rehabilitacja
Masz prawo do: Otrzymania i omówienia ze swoim zespołem medycznym przejrzystego i możliwego do zrealizowania plan wychodzenia z choroby oraz rehabilitacji.

10. Reintegracja
Masz prawo do: Pełnego powrotu do społeczeństwa oraz ochrony przed stygmatyzacją i dyskryminacją związaną z przebytą chorobą nowotworową, aby w miarę możliwości powrócić do pracy i normalnego życia.

Więcej informacji na temat Europejskiego Kodeksu Praktyki Onkologicznej na stronach European Cancer Organisation


Źródło:

  1. European Cancer Organisation
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA