Menu

„Pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej” – nowa broszura informacyjna dla pacjenta

17.07.2020

okładka broszury „Pierwotne i wtórne nowotwory otrzewnej”

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną przedstawiającą w przystępny sposób najważniejsze zagadnienia związane z chirurgicznym leczeniem pierwotnych i wtórnych (przerzuty) nowotworów otrzewnej w powiązaniu z metodą HIPEC (Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii).

Coraz częściej w Polsce chorzy z pierwotnymi nowotworami otrzewnej (śluzak otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej) oraz z przerzutami do otrzewnej takich nowotworów, jak rak jelita grubego, rak jajnika czy rak żołądka mogą być efektywnie leczeni operacyjnie (cytoredukcja) w połączeniu z metodą HIPEC.

Szereg informacji na temat zabiegów cytoredukcyjnych i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) można znaleźć na stronach onkonet.pl oraz hipec.pl, ale ze względu na liczne zapytania ze strony pacjentów zespół lekarzy zajmujących się chirurgicznym leczeniem nowotworów otrzewnej opracował specjalną broszurę informacyjną.

Są w niej zamieszczone najważniejsze informacje związane z tym sposobem leczenia. Polecamy i zapraszamy do lektury - wydanie elektroniczne w wersji pdf.


» więcej aktualności medycznych